Lokalavis for Åsane og omegn!

Annonsering i Åsane Tidende

Priser for annonsering:

Vanlig distribusjon:             Full distribusjon:

Størrelser:       sort/hvitt         Størrelser:       sort/hvitt

1/1 side          13.500,-            1/1 side          14.500,-

1/2 side           8.500,-              1/2 side          9.500,-

1/4 side           4.500,-              1/4 side          5.300,-

m.m. pris kr.    11,80                m.m. pris kr.    13,90

Tekstside: kr.   15,90

 

Fargetillegg: min 700,- Maks 2.800,-

 

Annonseformater:

Satsflate:          250 x 355 (br. x høyde)

 

Format:

1/1 side            250 x 355 mm

1/2 side            250 x 175 mm

1/2 side høyde    120 x 355 mm

1/4 side            120 x 175 mm

 

Kampanjerabatter!

 

Kontakt angående annonser:

Tlf: 93439755

Fax: 55540840

E-post: kl@aasanetidende.no

 

Fulldistribusjoner i 2017:

25. 01 – 22.02 – 15.03 – 05.04 – 10.05 – 21.06 – 23.08 – 20.09 – 17.10 – 22.11 – 06.12