Lokalavis for Åsane og omegn!

Opplæringsloven § 7-1