Lokalavis for Åsane og omegn!

– Fana får bybane, Åsane betaler

– Det er et maktovergrep fra byrådets side når de tar åsabuens innbetalte bompenger, og bruker dem på bybane fra Nesttun til Lagunen, sier Ola Prestmo.

Prestmo har, sammen med pensjonist og tidligere direktør i Fraktefartøyenes rederiforening Kaare Hartmann, startet «Aksjonskomiteen for rettferdig innkreving og bruk av bompenger». I fjor høst klaget de innkrevingen av bompenger ved Sandviken sykehus i Bergen inn for EØS-avtalens kontrollorgan ESA.

 

Skal brukes lokalt

 

– Bruken av bompenger i Bergen er ikke i tråd med gjeldende EU-rett, hevder Prestmo.
– Østerrike prøvde seg på det samme, men ble stoppet av en rettskraftig EU-dom. Det er ikke tillatt å kreve inn pengene en plass og bruke dem en annen plass.
– Alle forstår at du ikke kan kreve inn bompenger i Sogn og Fjordane og bruke dem i Bergen, sier Hartmann.
– Det blir det samme lokalt, når man krever inn bompenger fra åsabuene, og bruker dem til å bygge bybane i Fana.
– EU-dommen sier at bompenger skal tilbakeføres på den strekningen de er krevd inn på, slik at de kan bidra til å redusere de ulempene veien påfører omgivelsene, sier Prestmo.

 

Venter på svar

 

Bomringen i Bergen «dekkes ikke av EU-parlamentets direktiv» skrev Samferdselsdepartementet i sitt svar til ESA like før jul, etter at de ble bedt om utfyllende opplysninger til klagen fra Prestmo og Hartmann. Departementet viser til at direktivet ikke berører medlemsstatenes anvendelse av «parkeringsavgifter og særlige avgifter for kjøring i byer» (artikkel 9b i Europaparlamentets direktiv 1999/62/EC).
– Vi har nå klaget denne tolkningen inn for ESA, sier Prestmo.
– ESA har svart oss på telefon at de vil komme med en avgjørelse i løpet av våren, fortsetter han, og hevder at bomringen i Bergen er en studie i absurditeter.
– Arbeidsplassene flyttes sørover, noe som betyr at det er åsabuen som betaler bybanegildet. Det er folk herfra som må betale bompenger for å komme seg på arbeid.

 

Handlevogn til Lagunen

 

Reguleringsplanen for bybanens trinn 2 (Nesttun-Rådal) ble vedtatt av bystyret 24. juni i fjor, og arbeidet planlegges å starte allerede til neste år.
– Trafikken mellom Åsane og Bergen sentrum er enorm i forhold til bybanens byggetrinn 2 i Fana, mener Prestmo.
– Det er ikke fornuftige grunner for å forlenge banen sørover. Det er bare tull å si at den vil øke kollektivandelen. Å bruke 1,3 milliarder på en handlevogn mellom Nesttun og Lagunen er helt absurd. En bane gjennom fjellet mellom Åsane og Sentrum vil derimot være et stort bidrag i kampen mot CO2 og svevestøv i byen. Åsane trenger banen mest. Siden det også er åsabuen som bidrar mest gjennom bompengeordningen, er det bare rett og rimelig at trinn 2 bygges til Åsane.

 

Folkeavstemning

 

– Her er det mange som har sovet i timen, mener Hartmann.
– Det går ikke an å kreve bompenger fra folk i 15 år uten at de får noe annet igjen for det enn en bussterminal og en rundkjøring. For meg er det et mysterium at ikke folk i Åsane har gjort oppstandelse mot en slik åpenbar forskjellsbehandling.
Aksjonskomiteen utfordrer nå politikerne til å la folket selv få avgjøre bybanens videre skjebne.
– Regjeringen har allerede åpnet for rådgivende folkeavstemninger i vanskelige saker, sier Prestmo.
– Men det er opp til politikerne selv å avgjøre både om de vil ta dette verktøyet i bruk, og om de vil lytte til folkets råd.

 

Les hele saken i vår papirutgave.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.