Lokalavis for Åsane og omegn!

Vil redde elvemuslingen

– Vi ønsker å gi elvemuslingen et spesielt vern, sa statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen (SV) under et besøk til Haukåsvasssdraget forrige fredag.

Haukåsvassdraget har en sjelden forekomst av den utrydningstruede muslingen, som nå ligger an til å bli en såkalt «prioritert art» i den nye Naturmangfoldloven.

 

Bestanden i nedgang

 

Elvemusling er en opprinnelig art som har vært i Haukåsvassdraget fra gammelt av. På landsbasis er den så godt som utryddet, og i bergensområdet finnes den nå bare på Haukås og i Osvassdraget. I senere år har de kjente bestandene vært i nedgang, uten at årsaken til dette er kjent.
– Den er avhengig av at det går laks eller ørret i elven, siden den legger eggene sine på gjellene deres, forklarer Sørensen.

 

Kan bli 200 år

 

Miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, har tatt med seg en levende musling til befaringen på Haukås. Når statssekretæren får den i hånden, gir den fra seg en liten vannsprut. – Den er visst glad for å se meg, ler hun, og kommenterer at den er ganske tung i forhold til størrelsen.
– Dette er en ungdom på 81 år, sier Bjordal, og viser hvordan han har funnet dette ut ved å telle årringer på skallet.
– Elvemuslingen kan bli 150-200 år, og er vanligvis fruktbar til den nærmer seg 100. Men det er bekymringsfullt at vi finner stadig færre unge dyr. Det tyder på at den ikke lenger formerer seg her.

 

Vennelag

 

Bergen kommune fikk vite om den sjeldne bestanden i 2002, og Kulturkontoret tok da initiativ til å opprette et eget vennelag for vassdraget. Leder i vennelaget Edvard Rieber-Mohn var med på befaringen sist fredag, og fortalte de fremmøtte om sine planer for Hylkjestemma.
– Dette er en møllerdam som ble oppdemmet i 1890, forklarte han.
– Vi har samlet inn penger, og fått reparert dette kulturminnet. Sjøørret og laks er viktige arter som kan bidra til at elvemuslingen formerer seg, og vi planlegger derfor en fisketrapp fra sjøen og åtte meterne opp til stemma.

 

Statlige midler

 

Prisantydningen på fisketrappen er på 1,5 millioner, og Rieber-Mohn håper derfor på nasjonale fondsmidler for å få dette til.
– Presset fra boligområdene er ikke til beste for rødlisteartene her, mener Håvard Bjordal, som tar til orde for å skjerme både deler av vassdraget og hekkeområdene til våtmarksfugl. Også dette har en prislapp.
– Det følger en tilskuddsordning med når vi får elvemuslingen registrert som prioritert art, lover statssekretær Sørensen.
Naturmangfoldloven skal behandles av Stortinget 9. juni, og de første vernede artene vil bli vedtatt til neste år.

 

Sjeldne perler

 

Inntil da er det bare å håpe at folk lar muslingen være i fred.
– Vi har hørt om folk som har tatt med seg bøttevis av muslinger, sier Tom Sandahl, seksjonsleder i Grønn etat.
– De tror at de skal finne perler.
Da må de tro lenge, siden det bare finnes en perle på 10.000 muslinger. Med rundt 500 gjenværende muslinger i Haukåsvassdraget, er derfor sannsynligheten forsvinnende liten for at de skal skjule seg slike skatter mellom skallene.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.