Lokalavis for Åsane og omegn!

Klager på Ikea-vedtaket

– Vi har sendt inn et krav om oppsettende virkning for Fylkesmannens vedtak i saken om Ikea sin planlagte rasering av våtmarksområdet på Nyborg, sier Espen Edvardsen, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Klagen ble postlagt både til Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane allerede på tirsdag, samme dag som Åsane Tidende brakte nyheten om vedtaket.

 

Prinsipielt viktig

 

– Vi mener at klagen vår må ha en oppsettende virkning, ellers vil ikke klagebehandlingen være reell, sier Edvardsen til Åsane Tidende.
– En eventuell utbygging vil innebære at et våtmarksområde med hekkeområder for over 60 fuglearter skal graves opp og fylles med stein. Det er umulig å reversere så omfattende inngrep og gjenskape fuglelivet i området.
Naturvernforbundet Hordaland mener også at fylkesmannens vedtak avslører en svært stor usikkerhet om kjøpesenterforskriften.
– Dette gir saken en prinsipiell karakter, forklarer Edvardsen, og mener at dette gjør utbyggingen enda mer kontroversiell.

 

Optimist

 

Den prinsipielle siden ved saken er etter Naturvernforbundets mening alene en god nok grunn til å gi vedtaket oppsettende virkning.
– Saken handler om mer enn Ikeas rett til å rasere et natur- og friområde. Det er viktig å få en avklaring på hva som i klimakrisens tid skal være norsk kjøpesenterpolitikk, sier han.
– Vi har med glede registrert at Ikea uttaler at de ikke vil begynne å grave før ankebehandlingen er over. Det tryggeste er likevel at dette gjøres juridisk bindende gjennom en beslutning om oppsettende virkning.

 

Kan ta tid

 

Klagen skal først behandles av fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som i følge formell saksgang skal gis anledning til eventuelt å omgjøre vedtaket sitt.
– Dersom han ikke omgjør vedtaket, kommer klagen til oss i neste instans, sier Øyvind Aarvig, seniorrådgiver i Miljøverndepartementets avdeling for regional planlegging.
– Hvor lang tid vil det ta å behandle klagen?
– Den eneste regelen som gjelder der, er klagefristen på tre uker. Her er det kun klager som har tidsfrist, ikke behandlende instans.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.