Lokalavis for Åsane og omegn!

Farlig skolevei

– Skolebarn går langs veikanten her hver dag, påpeker en bekymret Olav Taule (75), som håper det ikke må en ulykke til før det kommer fortau på strekningen fra Salhuskrysset til Ulset sykehjem.

 Taule har bodd i området i over 50 år. Han har tatt saken på flere hold, uten at han føler at han er blitt hørt. Når den nye reguleringsplanen for Ulset vest blir iverksatt, vil området bli ytterligere presset.

 

Livsfarlig

 

– Det blir mye prat og lite resultat, mener han, og forteller at han har tatt saken opp både i bydelsstyrets åpne halvtime og direkte med åsabu og bystyrepolitiker Olav Lundestad (FrP).
I fjor høst ringte han til den statseide veientrepenøren Mesta, som lovet at de skulle se på det. Siden hørte han ikke mer fra dem.
– Hva mener du må gjøres?
– Først og fremst bør det komme et fortau fra Salhuskrysset til Ulset sykehjem, slik at folk slipper å risikere livet langs den sterkt trafikkerte veien. Ved sykehjemmet burde det også kommet en busslomme og gangfelt, og fartsgrensen burde vært satt ned fra 60 til 30 km/t forbi sykehjemmet.

 

Skolevei
 

 Strekningen er spesielt farlig vinterstid, når snøkanten langs veiens skulder tvinger fotgjengerne ut i bilveien.
– Det verste er likevel at strekningen er en del av skoleveien for barn fra Myrdalshovden som skal til Kyrkjekrinsen skole. De går her hver morgen og ettermiddag, når trafikken er størst.
Da virker det lite gjennomtenkt at veien ennå ikke er sikret med fortau, autovern og lav fartsgrense.
– Har det vært ulykker på strekningen?
– Så vidt jeg vet har vi sluppet heldig fra det. Men trafikken har økt sterkt i senere år, og det er synd dersom det må en ulykke til før noe blir gjort.

 

Lyskryss eller undergang

 

– Jeg vil ta dette opp på neste komitemøte, som blir 27. August, lover Kjersti Toppe (Sp).
Ansvaret for busstoppene ligger hos Statens vegvesen, men kommunen kan ta det opp med dem.
– Dette handler om å sikre trygg adkomst både til sykehjemmet og boligområdet, sier hun, og ser for seg en undergang fra en fremtidig busslomme og over til Ulset sykehjem.
– Eventuelt kan det lages et lyskryss. Et uregulert gangfelt vil være alt for farlig, slik trafikksituasjonen er der nå.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.