Lokalavis for Åsane og omegn!

Åsane får minst

Byrådets budsjettforslag, som ble lagt frem på mandag, tar ikke hensyn til at Åsane er den største bydelen.

Med nesten 39.000 innbyggere er Åsane den klart største bydelen i Bergen, med Bergenhus på andre, Laksevåg på tredje og Fana på fjerdeplass.

 

Bunnplassering

 

Kjøttvekten ser likevel ut til å bety lite for byrådspolitikerne når budsjettkronene skal fordeles. Dersom det fremlagte forslaget blir vedtatt, vil Åsane for budsjettåret 2010 innta en bunnplassering - med beskjedne 22 millioner til nye investeringer. For kommende fireårsperiode ser det noe lysere ut. Da blir vi stående som nummer syv på listen over de åtte bydelene, med Laksevåg på jumboplass. Byrådets budsjettforslag har likevel mye spennende på programmet for Åsane sin del, selv om mange nok er skuffet over at det kun er satt av penger til inventar til det sterkt etterlengtede kulturhuset.

 

Kulturhus i det blå

 

Byrådet legger i stedet opp til at byens nye kulturbygg skal settes opp i privat regi, og vil legge dette frem for bystyret i løpet av 2010. Nytt kulturbygg i Åsane vil da bli leid fra utbygger, med dekning over driftsbudsjettet. Det settes av 10 millioner til inventar i 2012, med forventet kulturhusåpning i 2013. Dette betyr at planene om et offentlig kulturbygg nå legges døde. Da blir det nesten litt symbolsk at Åsane kirkegård samtidig vil motta totalt 24 millioner til en nødvendig utvidelse av gravplassen. En fjerdedel av dette beløpet skal brukes allerede i år.

 

Leikvang-prosjektet

 

Også skoleprosjekter i Åsane vil nå få et løft. Bystyret har vedtatt at ny ungdomsskole på Leikvang skal realiseres som et OPS-prosjekt (offentlig/privat samarbeid), men det er tatt høyde for kommunale driftsutgifter fra skolens planlagte åpning høsten 2012. Byrådet foreslår også at det settes av fire millioner til planlegging av en ny skole på Almås. Åsane vil i tillegg oppleve en styrking av ballidrett, og det er satt av totalt åtte millioner til nye fotballbaner for Hordvik og Toppe. Det knytter seg ellers store forventninger til byrådets planer for Myrdalsområdet.

 

Arena Nord

 

Under prosjektnavnet Arena Nord planlegges det en ny multifunksjonell flerbrukshall i dette området. Anlegget skal ivareta arenafunksjon for håndball/volleyball, og inneholde arealer for turn, klatring og Fysak. Prosjektet har en totalkostnad på 140 millioner, med fratrekk for spillemidler og inntekter på salg av Åsanehallen. Idrettsplanen forutsetter at Arena Nord skal finansieres over fire år med forsiktige fem millioner i 2013 – og deretter 135 millioner fordelt på de påfølgende tre årene. I sammenheng med flerbrukshallen planlegges det også en ny ishall på Myrdal. Kostnadsrammen er på 80 millioner, et beløp som planlegges fordelt over to år (2013-2014).

 

Miljø og motorsport
 

På samme tid skal Myrdal gressbane legges om til kunstgress, og anlegget skal videreutvikles i tråd med krav til spill i høyere divisjoner. Dette prosjektet har en totalkostnad på 30 millioner. Også Eikås motorsport tilgodeses, og vil neste år motta fem millioner til sine planer om utvidelse av det eksisterende anlegget. Helt i bunnen av budsjettforslaget har byrådet også plusset på noen millioner til satsing på miljø. For Åsane sin del betyr dette fem millioner til miljøtiltak på Haukåsmyren og 4,2 millioner til avfallsdeponiet på Hjortland.

 

Mer informasjon: www.bergen.kommune.no/tema/budsjett

 

Send gjerne en mail til magne@aasanetidende.no med dine synspunkter på bybudsjettet.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.