Lokalavis for Åsane og omegn!

– Dette går på helsen løs

– Jeg vet ikke hvor langt jeg orker å gå med dette, sier Synneva Fjeldstad fra Hylkje.

Det siste året har Fjeldstad oppnådd å få hele fire avslag på sin søknad om å utbedre og utvide altanen på rekkehuset sitt. På tirsdag fikk hun avslag igjen - denne gangen i bydelsstyret.

 

Fortvilet og oppgitt

 

Fjeldstad var selv til stede på bydelsstyremøtet på tirsdag, og opplevde avslaget som et nytt slag i ansiktet.
– Jeg ble fortvilet og oppgitt, sier hun.
– Dette henger over meg, og gjør hverdagen min vanskelig.
– Du får ikke lyst til å gi opp?
– Støtten jeg har fått fra familie, naboer og nettverk har så langt gitt meg pågangsmot til å gå videre. Men jeg kjenner at det tærer på overskuddet mitt. Det er utrolig at byggesaksavdelingen kan dra en liten fillesak så langt ut, spesielt siden de har så stort arbeidspress at de ikke en gang kan finne tid til en befaring på stedet.

 

– Ikke fillesak

 

– Jeg forstår frustrasjonen til Synneva Fjeldstad, men vi er nødt til å forholde oss til det som er nedfelt i lover og regelverk, sier Arthur Rasmussen, leder av Åsane Ap og nestleder i bydelsstyret.
Sammen med resten av Ap, Høyre og halve FrP stemte han nei til Fjeldstads klagesak, som dermed ble avvist. De som ga klager medhold, var Norvald Vikne (FrP), Marit Aspholt (KrF), Berit Jacobsen (V) og Åse Simonsen (SV). Sistnevnte hevdet at dette var en fillesak, som burde bli godkjent.
– Det er jeg ikke enig i. Hadde vi sagt ja her, måtte vi sett bort fra byggeforskriftene, sier Rasmussen.

 

Lysforhold

 

– Dette går på avstanden til naboen og lysforholdene til soverommet under altanen. Her er det begrensninger i lovverket, sier han, og viser til paragraf 10.33 i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK).
I veiledningen til denne bestemmelsen står det at «rom for varig opphold (…) skal ha vinduer som gir rommet tilfredsstillende dagslys og utsyn».
– Hvis de hadde gjort altanen litt mindre og overholdt brannforskriftens krav om avstand til naboen, så ville de fått saken sin godkjent. Da ville den vært innenfor lovverket.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.