Lokalavis for Åsane og omegn!

Åsane kveles av trafikken

– Bydelsstyret er helt enige om en ting, og det er at noe må gjøres med trafikksituasjonen i Åsane, sier bydelsstyreleder Guttorm Alvsaker (FrP) og nestleder Arthur Rasmussen (Ap).

På sist møte i bydelsstyret ble det derfor avgjort å invitere åsabuen til et større folkemøte om den uholdbare trafikksituasjonen. Møtet blir holdt i Åsane kirke på førstkommende tirsdag.

 

Viktige temaer

 

Møtet på tirsdag vil vare i tre timer, med flere viktige poster på programmet. Representanter fra Bergen kommune vil snakke om både innfartsparkering, bybane til Åsane og den kommende reguleringsplanen for Åsane sentrale deler, Bjarte Årvik fra Skyss vil ta opp bydelens busstilbud, John Martin Jacobsen fra fylkeskommunen vil fortelle om planene for ny bussterminal, Marit Petersen fra NSB vil legge frem en ide om egen jernbanelinje fra Åsane til Flesland og Statens vegvesen vil legge frem planer og fremdrift for bygging av Nyborgtunnelen, Nyborgkrysset og Eikåstunnelen.

 

Eikåstunnelen

 

Jubelen var stor høsten 2008 da det ble klart at Eikåstunnelen ble tildelt 200 millioner gjennom statsbudsjettet, med forventning om å stå ferdig allerede i 2011. Siden har det vært stille.
– Jeg håper vi vil få en oppstartsdato for Eikåstunnelen på møtet, sier Alvsaker.
– Vel så viktig er det å komme i gang med reguleringsplanen for Nyborgtunnelen. Dødsulykken i Hordvik forrige mandag snakker et tydelig språk.
– Spleiselag, OPS og bompenger er her alt sammen tiltak som kan bidra til finansieringen, slik at vi får den fortere ferdig, mener Rasmussen.

 

Bompenger

 

Sistnevnte tiltak er et tema der de to politikerkameratene helt klart skiller lag.
– Vi må forholde oss til det som landsmøtet har sagt. Samtidig mener vi at det å bygge ut veier og samferdsel er et statlig anliggende. Bergen kommune har mange utfordringer de sliter med å få på plass. Da blir det feil for meg at vi også skal bruke penger til å overta de store statlige forpliktelsene.
– Jeg betaler gjerne bompenger dersom det gir en billigere og bedre kollektivtrafikk. Selv må jeg bruke bil, og da er det bare rett og rimelig at jeg må betale for det, mener Rasmussen.

Torgstuen i Åsane kirke, tirsdag 2. februar kl. 18.00-21.00
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.