Lokalavis for Åsane og omegn!

Servicelinjer på anbud 

– Vi ser at det kan være et behov for servicelinje i Åsane, sier seksjonsleder Rolf Rosenlund i fylkeskommunens samferdselsavdeling. 

Hordaland fylkeskommune har nå bevilget en million kroner til nye servicebusslinjer. Samferdselsavdelingen ser nå på hvor disse midlene skal settes inn, og da er Åsane bydel et av områdene som blir vurdert.

 

Stort behov

 

– Bevilgningen er ikke begrenset bare til Bergen, men vi ser at det er et stort behov i Åsane, sier Rosenlund.
– Bydelen har store interne avstander, og det er meldt inn et behov både fra organisasjoner, sameier og bofellesskap.
Han har likevel ikke noe konkret svar å gi før over påske. De nye servicelinjene vil da bli lagt ut på anbud.

 

Åpent for alle

 

I dag er det selskapet Osbuss som kjører de servicebusslinjene. De har nå tilbud både i Bergen sentrum, Landås og på Laksevåg, med tre avganger annenhver dag. Tilbudet er tilrettelagt for eldre og uføre, med faste stopp ved eldreboliger og kjøpesentre. Servicebussene er et tilbud som kan benyttes av alle, ikke bare eldre og uføre.

Mer informasjon: www.osbuss.no og www.skyss.no

 

 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.