Lokalavis for Åsane og omegn!

Her kommer 900 parkeringsplasser 

Bergen tomteselskap foteslår nå å etablere innfartsparkering og busslomme på det såkalte C-feltet. Samtidig planlegger Samferdselsetaten et stort parkeringshus ved Åsane terminal. 

En god ting som er kommet ut av denne vinteren er en økt bevissthet rundt behovet for å tenke kollektive transportløsninger. For Åsane sin del kan dette bety at det nå blir fortgang i planene om få få etblart flere parkeringsplasser for kollektivbrukerne.

 

900 parkeringsplasser

 

Bergen tomteselskap har lansert ideen om å etablere midlertidig innfartsparkering og busslomme på det såkalte C-feltet, som ligger på østsiden av motorveien. I første omgang er det snakk om 400 midlertidige plasser, på lengre sikt kan dette utvides til 900 permanente plasser.
– Dette synes vi er interessant, sier samferdselsdirektør i Bergen kommune, Ove Foldnes, som gjerne vil gå videre på denne ideen sammen med Skyss, fylkeskommunen og tomteselskapet.
Det er også snakk om å bygge et treetasjers parkeringshus ved Åsane terminal. Disse planene er ikke nye, men har foreløpig strandet på muligheten til å kjøpe seg inn i området på og ved bensinstasjonen.

 

Parkeringshus

 

Nå ser det ut som det kan nærme seg en avtale mellom Bergen kommune og eiendomsselskapet REO Invest, som eier byggene der Living og Rema 1000 holder til. Totalkostnaden er beregnet til 80 millioner kroner. Spørsmålet om finansiering er drøftet med fylkeskommunen, uten at det ennå er avklart.
– REO Invest må også ta sin bit, sier Foldnes.
– De har rettighet til å etablere 80 egne plasser. Dersom vi kan bygge et parkeringshus sammen med dem, kan vi få 270 nye parkeringsplasser.
I tillegg til de eksisterende plassene betyr dette at det kan bli snakk om 470 parkeringsplasser direkte tilknyttet Åsane terminal.

 

Les hele saken i vår papirutgave!
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.