Lokalavis for Åsane og omegn!

– Legg ned Kyrkjekrinsen

– Jeg er ikke sikker på om næringsområdet på Nyborg er riktig plassering for en skole, sier bydelsstyrerepresentant John Helge Gullaksen (H). 

Skolebruksplanen ble heftig debattert på bydelsstyremøtet på tirsdag, uten at representantene klarte å komme frem til en enstemmig uttalelse til den viktige høringen.

Legg ned grendaskolene

Therese Chr. Hjortland (H) la frem et forslag til vedtak med fire kulepunkter: Nærhet er viktigere enn bydelsprinsipp, Leikvang må realiseres, Kyrkjekrinsen må legges ned, og det bør ses nærmere på muligheten for å legge ned de to grendaskolene tilknyttet Rolland. Her viste hun til rektor ved Rolland, Einar Skintveit, som holdt et innlegg om grendaskolene på folkemøtet om skolebruksplanen.

 

Legg ned Kyrkjekrinsen

 

– Innlegget fra rektor Skintveit var svært interessant å høre på, sa Hjortland.
– Vi bør nå se nærmere på hva som er realitetene tilknyttet disse småskolene.
Norvald Vikne (FrP) og John Helge Gullaksen støttet Hjortland.
– Når rektoren ved Rolland skole kommer med et slikt innspill, må vi ta dette på alvor, sa Gullaksen, og kommenterte også situasjonen ved Kyrkjekrinsen.
– Beliggenheten på Nyborg er litt spesiell, med næringseiendommer på alle sidene. Jeg er ikke sikker på om dette er riktig plassering for en skole. Kanskje vi heller burde styrke skolene rundt Kyrkjekrinsen.

 

Fikk flertall

 

– Vi kan ikke gå med på noe forslag som innebærer skolenedleggelser, sa Stig Morten Frøiland (Ap), som la frem et eget fdorslag til vedtak. De to forslagene gikk deretter til avstemning. Forslaget fra Stig Morten Frøiland fikk fem stemmer (Ap, SV og Venstre), mens forslaget fra Therese Chr. Hjortland fikk seks stemmer (KrF, H og FrP) - og ble dermed vedtatt som høringsuttale fra Åsane bydelsstyre.

 

Les hele saken i vår papirutgave, der vi også har med et intervju med Stig Morten Frøiland (Ap).
 

 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.