Lokalavis for Åsane og omegn!

Ikke prioritert

– Jeg skjønner godt engstelsen, men dessverre vil ingenting av dette bli prioritert innenfor denne budsjettperioden, sier senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen region vest.

Fagområdet til Tor Høyland er nettopp trafikksikkerhet, og han er godt kjent med problemstillingene Alf Martin Seilen tok opp i Åsane Tidende på fredag. Seilen pekte der blant annet på en farlig utkjørsel fra Hylkjebakken og manglende overgang for fotgjengere ved Bergen fengsel.

 

Forstår engstelsen

 

– Jeg skjønner godt denne engstelsen, sier Høyland om sistnevnte forhold.
– Løsningen her vil være enten en gangbro eller en undergang. Et vanlig gangfelt vil være uaktuelt, selv om det er lysregulert. Fartsnivået er for høyt til det, i tillegg til at det er stor veibredde i krysset.
Statens vegvesen lokalt har meldt krysset inn som et sted der det må gjøres tiltak. Dessverre har det så langt ikke nådd opp når pengene til trafikksikringstiltak fordeles.
– Det er mange som krysser her. Er det tatt med i vurderingen?
– Akkurat det overrasker meg litt. Vi hadde en henvendelse for noen år siden. Da var det svært få som gikk over veien her. Men bildet kan ha endret seg.

 

Kan bli lysregulert

 

Heller ikke krysset ved Hylkjebakken vil bli prioritert de nærmeste årene.
– Det vil uansett ikke være aktuelt å bygge en rundkjøring her, mener Høyland.
– Veien som går forbi her, er en hovedvei, og det er stor forskjell i trafikken der og på sideveier.
Trafikkmengden inn og ut av dette området har økt sterkt i senere år. Høyland ser dette problemet, og mener derfor at det kan bli aktuelt med lysregulering av krysset.
– Det blir litt det samme som ved avkjørselen til Breistein, forklarer han.
– Der var det også stor sideveistrafikk. Men dette er ikke et tiltak som kommer til å bli prioritert de nærmeste årene.

 

Les hele saken i vår papirutgave!
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.