Lokalavis for Åsane og omegn!

Kulturhus innen 2015

– Jeg regner med at vi kan åpne nytt kulturhus i Åsane innen 2015, sier kulturbyråd Harald Victor Hove (H), som også lover å inkludere Åsane kulturråd og Kulturhuskomiteen i det videre arbeidet.

På sentralt plan har byrådet allerede etablert en egen prosjektgruppe mellom de tre byrådene Øistein Christoffersen (byråd for næring, eiendom og samferdsel), Lisbeth Iversen (byråd for klima, miljø og byutvikling) og Harald Victor Hove (kultur, idrett og eierskap).

 

Ber om tålmodighet

 

Det nye kulturhuset vil før eller siden bli bygget på tomten mellom Åsane senter og kirken. Samlet bruttoareal blir på 4.000 kvadratmeter, med blant annet storsal/konsertsal, bibliotek, kulturverksteder, spesialrom, øvingsrom og dansesaler. Prosjektet forventes påbegynt i 2014, med ferdigstillelse i 2015. Da vil det være 11 år siden planene først ble formulert, og fem år siden huset egentlig skulle stått ferdig.
– Hvorfor tar dette så lang tid?
– Det tar den tiden det tar. Tålmodighet er mitt budskap. Uten en god reguleringsplan kommer vi ingen vei. Kulturhuset inngår i reguleringen av sentrumsområdet i Åsane, og slike prosesser må ta tid.

 

Stiller rekkefølgekrav

 

Sannsynligvis blir det nødvendig å veksle inn noen av kommunens egne eiendommer mot den attraktive kulturhustomten i hjertet av Åsane sentrum, som i dag eies av Nordea og Steen og Strøm.
– Målet vårt er å utvikle dette området fra et senter til et sentrum, sier han.
– Da må vi ha med oss de store private aktørene. De må gjerne stå for selve byggingen og utviklingen, så lenge vi har hånden på rattet.
Et viktig styringsverktøy da heter rekkefølgekrav. Kommunen kan her stille krav i reguleringsplanen om at kulturhuset skal på plass før utbygger begynner på de øvrige utviklingsplanene sine.
– Vi vil bruke de virkemidlene vi har for å redusere ventetiden, lover Hove, som nok en gang understreker at han ber om forståelse for at det fortsatt er et stykke frem.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.