Lokalavis for Åsane og omegn!

- Åsane trenger et museum

Leder av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen, etterlyser et sterkere politisk engasjement for å verne bydelens gjenværende kulturminner.

Etter suksessen med aksjonen «Rydd et kulturminne» nylig inviteres derfor historielaget politikerne til kulturdugnad. Denne vil fortsette ved demningen i Hetlebakke, der den første dugnaden ble holdt lørdag for to uker siden.

 

Inviterer byrådene

 

– Vi forventer stor oppslutning rundt morgendagens aksjon, sier Johannessen, og legger til at hun finner det oppsiktsvekkende dersom ingen representanter fra byrådspartiene stiller på dugnaden. På dugnaden i morgen fortsetter arbeidet med å fjerne kratt og skog foran stemmegarden i Hetlebakke, slik at selve kulturminnet blir synlig.
– Deretter bør stengeventilen sikres og utbedres, og kyndige folk bør se over demningens tilstand for å påse at her ikke på sikt skjer ulykker, sier hun.
Invitasjonen er sendt til samtlige politiske partier, i tillegg til at det er sendt ut en egen invitasjon til de tre byrådene Øistein Christoffersen (byråd for næring, eiendom og samferdsel), Lisbeth Iversen (byråd for klima, miljø og byutvikling) og Harald Victor Hove (kultur, idrett og eierskap).

 

Ønsker gårdsmuseum

 

Først ut i historielagets aksjon er altså demningen i Hetlebakke. Denne ble opprinnelig bygget for å sikre vanntilførselen til tidligere Arne fabrikker i Ytre Arna. I dag lider den under manglende vedlikehold. Deretter skulle det ikke mangle verneverdige kulturminner å ta fatt på, noe oversikten annet sted i dette oppslaget skulle vise. Et eksempel er Almås gård, som Johannessen mener burde vært tatt vare på som museum. Gården eies i dag av Bergen tomteselskap.
– Byråd Iversen har tidligere tatt til orde for å lage en besøksgård her. Det er en god ide, men Åsane trenger enda mer et museum, sier hun, og presenterer oss for en liste av de kulturminnene det haster mest med.
 

 Noen av disse er:

• Verneverdig våningshus i Indre Hordvik
• Restene etter fangeleirene på Saurås og Li
• Almåstunet
• Husmannsplassen Øvrebotnen
• Deler av Den Trondhjemske postveien
• Prestavegen mellom Sætre og Steinestø
• 1700-tallsnaust i Tellevik
• Husmannsplassen Hetlevik
 

Resten av listen ser du i Åsane Tidendes papirutgave 25. mars.

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.