Lokalavis for Åsane og omegn!

Kulturvern i Åsane

– Det er en stor skam at Bergen kommune ikke gjør noe for kulturvernet i Åsane, sier historiker Kenneth Bratland, som tok Åsane Tidende med på en ekskursjon for å vise tilstanden til noen av kulturminnene i bydelen vår.

Kenneth Bratland er også styremedlem i Åsane historielag, i tillegg til at han så langt har skrevet tre bind av bygdeboken. Han er oppvokst og bor fortsatt i Mjølkeråen, og er nok bydelens fremste kapasitet på hva som finnes av verneverdige ting i bydelen - og ikke minst tilstanden på disse.

 

Skuffet

 

Så legger han heller ikke to fingre i mellom når han tar oss med rundt til det ene forfalne byggverket etter det andre.
– Det jeg viser deg nå, er bare en liten del av elendigheten, sier han.
– Jeg må si at jeg er lei meg og skuffet over Bergen kommune sin manglende innsats for å ta vare på kulturminnene våre.
Grunneiere har ikke økonomi til å klare disse løftene selv, og er dermed avhengig av kommunal støtte. Dette er også en lovpålagt oppgave, og Bratland oppfordrer derfor byrådet til at de nå tar dette ansvaret på alvor.
– De må gjerne innlede til samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Byantikvaren og Åsane historielag, slik det ble gjort i arbeidet med å sikre postveien, sier han.

 

Mangler ressurser

 

– Dessverre mangler Byantikvaren ressurser og penger til å gjøre en ordentlig jobb utenfor bykjernen, hevder Bratland.
– Ansvaret for dette ligger hos Lisbeth Iversen og byrådet. Det er dessverre tydelig at dette er noe de ikke prioriterer.
– Jeg har tatt initiativ til en dialog mellom Bergen tomteselskap og Fylkesmannen for å se på muligheter for en god forvaltning og restaurering til fellesskapets beste, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF) i en kommentar, der hun også gir uttrykk for at hun ønsker dialog med Åsane historielag både om kulturminneregistrering og forvaltning av kulturminnene.

Les hele saken i vår papirutgave!
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.