Lokalavis for Åsane og omegn!

– Ikke verneverdig

– Byantikvaren har uttalt at bygningsmassen på bruk 4 i Indre Hordvik ikke er verneverdig. Basert på denne uttalelsen, vil vi vurdere nærmere hva som vil være riktig å iverksette av tiltak, sier Frode Carlleif Hoff, administrerende direktør i Bergen tomteselskap.

Åsane Tidende har tidligere skrevet om det verneverdige våningshuset i Indre Hordvik, der taket har ramlet inn i løpet av vinteren. Bruket er en del av en større eiendom som Bergen tomteselskap kjøpte i 2008. Tomteselskapet søkte om rammeløyve for riving av det verneverdige våningshuset i 2009. Denne ble avslått.

 

Indre Hordvik

 

Byantikvar Siri Myrvoll gjorde en vurdering av 1700-tallshuset allerede i 2004. Hun slo da fast at huset, som er en såkalt «lemstove», har «svært høy antikvarisk verdi», og frarådet riving. I stedet anmodet hun om at huset ble satt i stand. Som strakstiltak ba hun om at takpannene ble tatt ned, slik at taket midlertidig kunne dekkes med plast frem til en eventuell restaurering. Byråd Lisbeth Iversen (KrF) har nå engasjert seg for å verne både om dette huset og de fraflyttede gårdene på Almås. Alle disse brukene eies i dag av Bergen tomteselskap.
– Vi har tatt kontakt med Bergen tomteselskap og bedt dem om å sikre våningshuset i Indre Hordvik mot ytterligere forfall, sier Lisbeth Iversen til Åsane Tidende.
– Eier må ansvarliggjøres, og jeg håper at de nå aktivt vil følge dette opp.

 

Lover tett tak

 

Bergen tomteselskap har et helt annet syn på den verneverdige bygningsmassen de eier og forvalter.
– Byantikvaren har uttalt at bygningsmassen på bruk 4 i Indre Hordvik ikke er verneverdig, sier administrerende direktør Frode Carlleif Hoff.
– Basert på denne uttalelsen vil vi vurdere nærmere hva som vil være riktig å iverksette av tiltak.
– Også Almåsgårdene er i forfall, og Åsane historielag har blant anet påvist et hull i taket på det ene våningshuset. Vil dere gjøre noen strakstiltak her?
– Vi vil foreta sikring og reparasjon av takskader på det ene våningshuset.

 

Les hele saken i vår papirutgave!
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.