Lokalavis for Åsane og omegn!

- Dalaelven er ingen søppelplass

Bergen kommune har tatt initiativ til en ny ryddeaksjon i Dalaelven. Spekter pluss har fått jobben med å utføre oppdraget.

Dalaelven har igjen blitt fylt med handlevogner, plastposer, elektriske apparater og annet boss. Bergen kommune har derfor tatt initiativ til en ny ryddeaksjon i elven. Spekter pluss har fått oppdraget med å rydde en fem kilometer lang strekning langs elven. Opprydningen startet nylig ved elvens utløp i Liavannet og fortsetter helt ned til Fossekleiva.
– Dalaelven har stått på agendaen vår i flere år, og Dalaelvens venner har virkelig stått på for å bevare den. I 2008 hadde vi en skikkelig opprydning, og da var det virkelig ille. Nå har det igjen blitt en stor ansamling av avfall i elven, og det er på tide med en ny ryddeaksjon, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, klima og miljø.

 

Etterlyser holdningsendring
 

Iversen håper at åsabuen lar elven forbli bossfri etter opprydningen.
– Det er nødvendig med en holdningsendring blant befolkningen. Søppel skal ikke hives i verken Dalaelven eller andre naturområder. Vi kunne ha spart offentlige ressurser dersom det ikke hadde blitt dumpet avfall i elven, sier hun.
Iversen forteller at dersom det ikke hadde på nytt blitt kastet boss i elven etter ryddeaksjonen i 2008 kunne kommunen ha brukt penger på å oppgradere parkanlegg med benker og annet vedlikehold.

– Nå går pengene til å plukke boss, og det burde vært unødvendig. Vi har likevel ikke tenkt å gi opp. Det skal ryddes, og vi akter å få etablert en turvei rundt hele Liavannet. Det fortjener Åsanes befolkning, avslutter Lisbeth Iversen.

 

Les hele saken i papirutgaven av Åsane Tidende!
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.