Lokalavis for Åsane og omegn!

Restaurerer 108 år gammel fabrikkpipe i Salhus

Norsk Trikotasjemuseum bruker mellom 700.000 og en million kroner på å sikre og restaurere den 108 år gamle og 31,5 meter høye fabrikkpipen til Salhus Tricotagefabrik.

- Skorsteinen har den siste tiden utgjort et sikkerhetsproblem fordi store biter av fugene løsner og faller ned på et område som til daglig brukes av ansatte og publikum. Fugene løsner på grunn av frostsprenging, sier avdelingsleder Ann Kristin Ramstrøm og driftsleder Knut Johannesen til Åsane Tidende.

Sistnevnte peker blant annet på at to år med ekstremvinter, har satt sitt preg på den høytragende pipen.

- Det er klart at vi av sikkerhetsmessige grunner ikke kan vente med dette arbeidet. Om noen blir truffet av bitene som ramler ned, så kan de bli skadet. Vi er derfor veldig glad for at vi nå har kommet i gang, sier han.

 

Støttes av Riksantikvaren

 

Norsk Trikotasjemuseum fikk i høst 3,5 millioner kroner av Riksantikvaren. Deler av disse midlene brukes altså til å restaurere skorsteinen til tricotagefabrikken.

Forrige uke ble et stort stillas satt opp rundt den 31,5 meter høye pipen, og i går startet jobben med å sette skorsteinen i stand.

- Pipen skal blåses med kalk slik at den gamle slemmingen/pussen fjernes. Deretter skal fugene utkrasses og det skal fuges og spekkes på nytt. I tillegg vil alle jernringene rustbehandles. Vi regner med det vil gå et par uker på dette arbeidet, forklarer Johannesen.

 

Les hele saken i Åsane Tidendes papirutgave.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.