Lokalavis for Åsane og omegn!

Kjemper fortsatt for Kyrkjekrinsen

– På andre skoler blir det vurdert som verre å splitte opp klasser enn å gå på en helsefarlig skole. Men på vår skole er dette tydeligvis ikke noe problem, sier André Helland, FAU-leder ved Kyrkjekrinsen skole.

Foreldreutvalget ved Kyrkjekrinsen vil nå be byrådsavdelingen om et møte, der de ønsker å ta opp flere forhold knyttet til den vedtatte nedleggelsen av bydelens største skole.

 

Attraktiv tomt

 

– Byrådsavdelingen har ikke klart å gjøre rede for hvordan de skal klare å sikre elevene en trygg skolevei fra Vikaleitet til Haukås, de klarer ikke å komme opp med nærmiljøtiltak for Langarinden og Li skole uten å involvere Kyrkjekrinsen, og de har ikke en plan for hvordan de skal klare å plassere alle barna, sier Helland.
– Det er halvannet år siden det ble avgjort å legge ned Kyrkjekrinsen skole. Forstår du mer av vedtaket nå i ettertid?
– Ja, jeg forstår den «gode» hensikten, sier han, med dårlig skjult ironi.
– Skolen ligger dessverre på en attraktiv tomt. Men på vegne av barna forstår jeg det ikke. Slik jeg ser det, blir de ofret for at byrådet skal kunne fylle bykassen. Ingen har undersøkt hva dette vil bety for elevenes læring og det psykososiale skolemiljøet.

 

Les hele saken i vår papirutgave, eller last ned pdf fra nettsiden!

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.