Lokalavis for Åsane og omegn!

Misbrukt av Bergen tomteselskap

– Bergen tomteselskap må skjerpe blikket og ikke bruke oss fagfolk til å begrunne en kjapp beslutning om å fjerne historien, sier tidligere fylkeskonservator Nils Georg Brekke (74), som reagerer sterkt på at han blir brukt som sannhetsvitne i saken om riving av den verneverdige lemstoven i Indre Hordvik.

Torsdag 21. juni avgjør Komite for miljø og byutvikling den videre skjebnen til den mye omtalte lemstoven i Indre Hordvik. Det ble opprinnelig gitt rammetillatelse til riving 11. august i fjor. Åsane historielag klaget på dette vedtaket, og det er denne klagesaken som nå kommer opp til endelig behandling.

 

Føler seg misbrukt

 

Eiendommen har vært i Bergen tomteselskaps eie siden 2008, uten at de har gjort noe for å vedlikeholde det verneverdige huset. Derimot har de søkt flere ganger om å få rive det, blant annet begrunnet i uttalelser fra tidligere fylkeskonservator Nils Georg Brekke. Dette var ukjent for Brekke, som reagerer sterkt på at hans navn og uttalelser trekkes inn i søknaden om rivning.
– Jeg vil umiddelbart ta kontakt med byråd Filip Rygg og informere han om at jeg her er blitt trukket inn i en sak som jeg overhodet ikke har uttalt meg om, sier han.
Brekke husker godt at han hadde et møte med ABO Arkitekter, som er ansvarlig tiltakshaver i saken. Men han føler seg misbrukt som fagperson når hans uttalelser om husets alder brukes i en saksbehandling som han ikke har vært inne i.

 

Bør rehabiliteres

 

– Det er ikke mulig å fastslå husets alder uten å gå nøye over bygningen, forteller han.
– Hva som ligger under husets kledning er ukjent for meg. Jeg ble forelagt noen bilder, og har kun uttalt meg i forhold til disse. Bergen tomteselskap bør skjerpe blikket og ikke bruke oss fagfolk til å begrunne sin egen kjappe beslutning om å fjerne historien. I denne sammenhengen burde de heller rustet opp og rehabilitert bygningen.
– De nye opplysningene betyr at vi har et fagvedtak på bristende grunnlag, sier direktør i Bergen tomteselskap, Frode Carlleif Hoff, som nå lover å ikke starte noen riving av lemstoven før det foreligger en plan om hvordan den kan gjenoppbygges og bevares et annet sted.


Les hele saken i vår papirutgave eller last avisen ned som pdf!

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.