Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ALVORLIG: Tidspunktet for streiken går ut over planleggingen av kommende skoleår. – Dette rammer hardt og kan få store konsekvenser, forteller rektor ved U. Pihl, Henning Østensen.

Skolestreiken rammer Åsane:

– Møt opp første på skoledag

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om at skolestreiken trappes opp, og i Åsane blir fire skoler berørt. Rektor på U. Pihl videregående skole, Henning Østensen, understreker viktigheten av at alle elever stiller på skolen første dag etter ferien.

Utdanningsforbundet varslet KS (Kommunenes Sentralforbund) om opptrappingen av skolestreiken på onsdag, og til sammen blir mer enn 700 lærere i Bergen tatt ut i streik fra førstkommende mandag. Det er foreløpig kun ungdomsskoler og videregående skoler som blir rammet.

De fire skolene som blir berørt av streiken i Åsane er Blokkhaugen skole, Breimyra ungdomsskole, Åsane videregående skole og U. Pihl videregående skole.

Var forventet

Henning Østensen er rektor på U. Pihl, og forteller til Åsane Tidende at opptrappingen av streiken på ingen måte kom som en overraskelse.

– Det var forventet, og vi har ventet på beskjeden. Det som derimot overrasket oss, var at streiken kommer uken før elevene starter på skolen. Det er ødeleggende for planleggingen av kommende skoleår. Vi har fire planleggingsdager på U. Pihl, så dette rammer hardt og kan få store konsekvenser.

– Hvor lenge forventes streiken å vare?

– Erfaringsmessig har slike konflikter hatt en varighet på 14 dager, og så har de vanligvis endt med en lønnsnemd, sier Østensen.  

Går ut over elevene

Som rektor er det hans ansvar å se hvordan streiken påvirker elevene.

– Mitt anliggende er i forhold til elevene, og det at streiken trappes opp går ut over dem på en negativ måte. Planleggingen av undervisningen blir ikke gjennomført, og undervisningen vil utgå for et flertall av elevene.

På U. Pihl er 25 av 34 lærere tatt ut i streik, og de resterende ni skal ha undervisning som vanlig. De streikende lærerne vil sitte i streikevakt utenfor skolen, og vil derfor være synlige for elevene sine.

Viktig å møte opp

Første skoledag må alle elevene møte opp for å registrere seg, og de vil bli gitt den informasjonen de trenger.

– Elever som ikke møter opp på første skoledag kan risikere å miste skoleplassen sin, så det er viktig å få registrert seg, understreker Østensen.

IKT-konsulenten samt kontor og administrasjonen er ikke i streik.

Østensen oppfordrer elever og foresatt om å følge med på skolen hjemmeside, som vil oppdateres med informasjon fortløpende.

 

Les mer om skolestreiken i Åsane Tidendes papirutgave fredag 8. august.

Av

Martine H. Leknes

Relaterte saker