Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KAN BLI LANGVARIG: – Streikeviljen er stor, sier Katrine Skaale Johansen (til høyre), som frykter at streiken kan bli langvarig. – Ryktene sier at vi står langt fra hverandre, legger Tone Eitrheim Midtbø (til venstre) til.

– KS stoler ikke på at vi gjør jobben vår

Etter flere dager med sonderinger gikk KS og Utdanningsforbundet fra hverandre igjen søndag - uten å være nærmere noen løsning. Dette betyr at 566 lærere ved 24 bergensskoler nå er i streik.

Utenfor Kyrkjekrinsen skole treffer Åsane Tidende de to lærerne Katrine Skaale Johansen og Tone Eitrheim Midtbø. De er streikevakter, og sitter med pledd over knærne og kaffekanne på bordet.

– Vi kjemper mot mer bunden tid, forklarer Johansen.
– Dersom KS får dette gjennom, betyr det i praksis at vi får mer arbeid. De fleste er jo på jobb 7,5 timer hver dag, men nå kan de i hvert fall gjøre jobben sin. Det virker som om KS ikke stoler på at vi gjør jobben vår, sier hun, og råder de til å la lærerne få lov til å være lærere.
– Og at de viser oss tillit, legger Midtbø til.

Handler om tillit

Dette er en tillit arbeidstakersiden tydeligvis ikke er villig å gi de streikende lærerne.

– KS går ikke fra kravet om økt tilstedeværelse. Da blir det vanskelig, beklager nestleder i Utdanningsforbundet Bergen, Grete Monsen.
– Jeg synes det er trist å se at de står så steilt på dette kravet. Mulighetene er store for at det blir en langvarig streik, og det synes jeg er leit.

Hun kan ikke si noe om når partene møtes igjen eller når streiken eventuelt opptrappes, annet enn at dette varsles med fire dagers frist – slik det ligger i avtaleverket.

– Er barneskolene fortsatt fredet?
– De er ikke tatt ut så langt. Vi venter nå på beskjed fra sentralt hold, det er de som styrer dette.

Får støtte

– Hvilke tilbakemeldinger får dere fra publikum?
– Det har vært veldig bra, forteller hun.
– Da jeg hadde et ærend på Brilleland før helgen, ble jeg stående i 20 minutter med folk som ga oss full støtte. Selvfølgelig er ikke alle med oss, men vi prøver å forklare hva som er problemet.

– Kan du si det på en pedagogisk måte?

– Gjerne. Det har vært veldig mye fokus på de 7,5 timene, sier hun.
– Fakta er at de fleste lærere jobber 8,3 timer, medregnet det de gjør hjemmefra.
En lærer kan naturlig nok være sliten etter 4-6 timers daglig undervisning med inntil 30 elever.

Ber KS lytte

– De står i en krevende situasjon, og trenger muligheten til å sette seg ned og trekke pusten før de fortsetter med å vurdere elevarbeider og planlegge ny undervisning, forklarer Monsen.

– Vi vil gjerne gjøre jobben vår så godt som mulig, og da trenger vi å ha den fleksibiliteten.

– Hvilket råd vil du gi til KS?
 – Jeg kan sitere tidligere hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, Arild Reigstad. Han sa at det er en grunn til at vi har en munn og to ører.

– Du ber KS om å lytte?

– Ja. Det er vi som kan skole. 

Av

Magne Fonn Hafskor

Skolestreiken

Totalt 7000 elever, 566 lærere og 24 skoler i Bergen kommune er nå rammet av konflikten.
Lærerne som er tatt ut jobber ved ungdomstrinnene på ni kombinerte skoler og tre ungdomsskoler.
I Åsane bydel gjelder dette skolene Blokkhaugen, Breimyra, Eidsvåg, Kyrkjekrinsen, Mjølkeråen og Åstveit.
Oppdatert informasjon om konsekvensene blir lagt ut på Bergen kommunes hjemmeside (https://www.bergen.kommune.no/streik)

Relaterte saker