Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BLIR LYSREGULERT: – I mai neste år skal lysregulering av dette krysset være på plass, lover Arild Hegrenæs, seksjonsleder i Statens vegvesen. 

Ulykkeskrysset blir lysregulert i mai

Statens vegvesen har satt jobben med lysregulering av krysset ved Spar-butikken på Hylkje ut på anbud. – Det skal stå ferdig i mai 2015, sier Arild Hegrenæs, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Krysset ved Spar-butikken på Hylkje har i lang tid vært ansett som trafikkfarlig. Nå lover Arild Hegrenæs, seksjonsleder i Statens vegvesen, at krysset kommer til å bli lysregulert.

– Jobben er ute på anbud nå, og vi forventer å ha fått på plass kontrakt med en entreprenør i midten av oktober. Etter planen skal jobben være ferdig i mai 2015, sier han til Åsane Tidende.

Fotgjengerfelt ved fengselet

Lysreguleringen av krysset ved Hylkjebakken er ett av to konkrete tiltak for å styrke trafikksikkerheten som nå blir realisert sør for Steinestøkrysset.

– Vi kommer også til å opprette et lysregulert fotgjengerfelt ved fengselet. Dette er en del av samme anbudspakke, og skal derfor være ferdig til samme tid som arbeidet i krysset lenger nord, sier Hegrenæs.

Seksjonslederen i Statens vegvesen sier at det lenge har vært ønskelig å lysregulere både krysset ved Hylkjebakken og et overgangsfelt i nærheten av Bergen fengsel.

– Vi vet at det har vært en del ulykker i området, og vi håper at de to tiltakene vi nå setter i gang vil trekke statistikken i riktig retning, sier Hegrenæs til Åsane Tidende. 

 

Les hele artikkelen i vår papirutgave!

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker