Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BREDE SMIL: Kulturbyråd Helge Stormoen og leder for Åsane historielag Marianne Herfindal Johannessen smilte begge bredt etter Stormoens uttalelser om Almåsgårdenes fremtid. 

Begynnelsen på en ny fremtid

– Vi oppfordrer Almåsgårdenes Venner til å være på banen og melde sin interesse for å ta over brukene, sa kulturbyråd Helge Stormoen da han deltok på søndagens kulturminnedag oppe på det veiløse tunet.

Med flagrende norske flagg, strålende vær og et godt oppmøte lå forholdene til rette for en flott, og ikke minst lærerik søndag på Almåsgårdene. Det at man kunne høre en trombone i det fjerne når man vandret opp mot det gamle gårdsbruket la heller ingen demper på den nasjonalromantiske følelsen som svevde over gårdene denne søndagen.

Byrådets planer

Det var med stor forventning historielagets leder, Marianne Herfindal Johannessen, ledet kulturbyråd Helge Stormoen til talerstolen under søndagens arrangement på Almåsgårdene.

– Endelig en byråd som faktisk stiller opp på Almås, sa Johannessen da hun introduserte ham.

– Det er viktig å ivareta gamle bygninger, og vi er avhengige av det frivillige arbeidet for å få dette til, åpnet han.

Fikk 200.000

– Ideen og tanken rundt Almåsgårdene har ikke blitt slik det var tenkt, og de har dessverre forfalt. Forfall er noe som er viktig å ta fatt i, og derfor ga vi Almåsgårdenes Venner et bidrag tidligere i sommer på 200.000 kroner, fortsatte Stormoen.

– Jeg kan si det så enkelt at vi i kommunen ønsker at andre skal overta denne gården, men vi må gjøre prosessen mest mulig ryddig. Det er snakk om store verdier, og dermed må vi se på flere muligheter, sa han, og oppfordret i samme åndedrag Almåsgårdenes Venner til å være på banen og melde sin interesse for å ta over.

Haster med vedlikehold

Relativt klare og positive ord runget over Almåsgårdene, men Johannessen håper likevel avgjørelsen skjer raskt.

– Jeg håper at den kommunale prosessen med å bestemme hvem som skal overta Almås vil skje rimelig fort, og jeg minner om at det er en del vedlikeholds- og restaureringstiltak som det er tvingende nødvendig å gjøre før vinteren kommer, utfordret hun, og minnet om at fristen for å kunne søke kulturminnefondet om støtte for 2015 går ut 1. november

Stormoen var rask i svaret.

– Prosessen er allerede godt i gang i byrådet, og dette vil utlyses om en ukes tid. Vi tror at vi er på plass med en avgjørelse i god tid før denne fristen, lovet han.

Byråden fikk til slutt stor applaus fra samtlige oppmøtte på tunet, og Johannessen ga uttrykk for tilfredshet med hvordan byrådet nå har tatt tak i Almåsgårdene på. Hun var likevel ikke i tvil om hvilken avgjørelse Bergen kommune kom til å fatte:

– Jeg er helt sikker på at kommunen må komme til den konklusjonen at frivilligheten i Åsane er best egnet til å overta Almåsgårdene, sa hun.

– Vi kan ikke se at andre, verken lag, organisasjoner, eller bedrifter kan oppvise det engasjementet og den lokale, brede forankringen som Almåsgårdenes Venner representerer. 

 

Av

Relaterte saker