Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FOREBYGGING ER GOD ØKONOMI: – Jeg tror at det beste vi kan gjøre, er å satse på idrett og kulturlivet, og slik skape delaktighet og engasjement både i eget liv og for andre, sier Marte Mjøs Persen.

– Byrådet svikter barna

I det fremlagte budsjettforslaget kutter byrådet kraftig i barnevernet, reduserer Barnas byrom-satsingen til fattigslige 14 millioner og skrur opp prisen på SFO og kulturskolen. Dette får Marte Mjøs Persen (Ap) til å se rødt.

– Det siste vi trenger i dag, er at terskelen blir enda høyere for å få hjelp, sier Persen om et foreslått kutt på 15 millioner i barnevernet.
Hun reagerer også sterkt på at byrådet nå tilsynelatende gir opp festtalene om å ruste opp friområder og lekeplasser, slik det er planlagt i det ambisiøse Barnas byrom.

Rollandsparken kuttes

På fjorårets budsjett var det satt av 24 millioner til dette prosjektet, et tall som nå er kuttet ned til 14 millioner. For Åsanes del betyr dette at det sannsynligvis ikke blir noe av den planlagte opprustingen av Rolland lekepark.

– Planen var å etablere en temalekepark, der barn og unge kan utfolde seg gjennom fysisk lek, sier Persen, som er fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet og nestleder i Finanskomiteen.

– Rollandsparken kunne virkelig vært en perle, dersom den ble utviklet slik som planlagt. Nå kommer det ingenting.

På stedet hvil

Gode tiltak for barn og unge er i det hele tatt et savn i byrådets budsjettforslag, slik Persen ser det.
– Dette budsjettet mangler ambisjoner innenfor forebyggende arbeid i Bergen, sier hun, og trekker frem tilbudet til rusavhengige som eksempel.
– Vi har snakket lenge om hvordan vi skal tømme Nygårdsparken i Bergen. Nå er det på tide å drøfte hvordan vi skal unngå å fylle opp nye åpne russcener.

– Er det mer bøter og politi som er løsningen?
– Tvert imot. Det beste forebyggende arbeidet ligger i en større satsing på barn og unge innenfor kultur og idrett. Det er helt feil å være helt på stedet hvil og sågar kutte på disse feltene.

Skaper utenforskap

I tillegg til kuttene i Barnas byrom, viser hun til at flere frivillige lag og organisasjoner får mindre i støtte, barnevernet får 15 millioner mindre enn i fjor, samt at egenbetalingen for SFO og kulturskolen øker.

– Dette skaper mer utenforskap, sier hun.
– Prisen for SFO er nå nesten den samme som en hel barnehageplass. De som ikke har råd til å ha barna i SFO, er gjerne de som trenger det mest. Jeg mener at vi må ha en SFO-reform med nasjonal makspris, slik som i barnehagen. Slik det er nå, blir SFO en salderingspost for byrådet.

Kritisk til OPS

Marte Mjøs Persen ser at Bergen kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon, med en gjeld som har økt fra under fem til over 18 milliarder under det blå byrådet.

– Vi har et byråd som kuttet eiendomsskatten mot bedre vitende, sier hun.
– Nå er den heldigvis tilbake. Det synes vi var et riktig grep, selv om vi ikke er sikker på om den sosiale profilen er god nok. Men den er mer rettferdig nå enn før, siden alle betaler, også de på de dyreste adressene.

Sender regningen til fremtiden

Samtidig er hun kritisk til at byrådet fortsetter å ta opp gjeld gjennom såkalte OPS-prosjekter (offentlig/privat samarbeid).
– Dette er å skyve problemene over på fremtidens generasjoner, mener hun, og viser blant annet til byggingen av nye skoler på Rolland, Leikvang og Søreide.

– Rolland skole blir dyrere totalt siden de har valgt OPS som finansiering, mener hun.
– Det legges her opp til at kommunen skal leie skolene i 20 år, og så kjøpe de tilbake. Jeg kan ikke se at dette er noe annet enn å betale to ganger for det samme bygget.

– Kulturhuset er foreslått som et OPS-prosjekt. Er du skeptisk til det også?
– Arbeiderpartiet er ikke prinsipielt motstander av OPS, men vi reagerer når vi ser at det blir dyrere for fellesskapet.

Myrdal fortsatt i det blå

– Hva skjer med finansieringen av idrettsanleggene på Myrdal? Når får Åsane en ny idrettshall?

– Det er helt i det blå i dette budsjettforslaget. Kulturhuset er heldigvis inne, men det som ligger der, er uforpliktende.

Persen synes det er trist at Åsane nok en gang må belage seg på å vente.
– Åsane har så mange muligheter, sier hun.
– Kultur og idrett er litt av grunnfjellet for å leve meningsfulle liv. Det virker forebyggende for psykiske lidelser og rus når barn og unge får utfolde seg innen kunst, kultur og idrett.

Tenker langsiktig

En ballbinge passer for noen, men favner ikke bredt nok. Perspektivet hun ser for seg, er mye større, og mye mer inkluderende.

– Vi lever i en tid der byene våre hurtig vokser og blir større. Samtidig ser vi stadig oftere at folk går ut av livet i ensomhet. Aldri før har det vært så mange begravelser på kommunens bekostning.

– Jeg tror at det beste vi kan gjøre, er å satse på idrett og kulturlivet, og slik skape delaktighet og engasjement både i eget liv og for andre. Da må vi være villige til å tenke langsiktig. En slik satsing ser vi ikke igjen i regnskapet for 2015, men i fremtidens regnskaper tror jeg at det vil utgjøre en stor forskjell.

– Persen tar feil

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Marte Mjøs Persens påstander om kutt i barnevernsbudsjettet, sier helsebyråd Hilde Onarheim (H).

Onarheim viser til at barnevernsbudsjettet tvert imot har en realøkning på ni millioner kroner, og ikke kutt på 15 millioner slik Persen hevder.
– Da er heller ikke lønns- og prisvekst på 15,8 millioner kroner tatt med i regnestykket. legger hun til.

Overforbruk i barnevernet

Samtidig er det i år et stort overforbruk innen barnevernet.
– God økonomisk styring er avgjørende for at kommunen skal kunne gi gode tjenester til de som trenger det mest, sier hun.

– Byrådet foreslår derfor tiltak som både er faglig ønsket, og som demper utgiftsveksten i barnevernet.
Dette innebærer blant annet at flere av hjelpetiltakene til barn skal gjennomføres i kommunal regi, og flere barn skal få hjelp i familien.
– Likevel styrkes altså budsjettet.

Prioriterer barn og unge

Etter Onarheims mening er barn og unge høyt prioritert i budsjettforslaget.
– Vi har store ambisjoner for kommunens forebyggende arbeid, sier hun, og viser til at det legges opp til å styrke helsestasjons-, skolehelse- og psykologtjenesten for barn og unge med 10 millioner kroner.

Disse midlene skal benyttes til flere helsesøstre i grunnskolen, psykologer og andre tiltak som fremmer helse, forebygger sykdom og utjevner sosiale helseforskjeller.
– I 2015 skal vi legge frem en plan for barn og unges psykiske helse og en plan for den videre utviklingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Tidlig innsats

Innen kultur foreslår byrådet en økning i bevilgningene til Cornerteateret, Fargespill, Nye Fyllingsdalen Teater og Ung Symfoni på til sammen 850.000 kroner. I tillegg vil de styrke det lokale kulturarbeidet i Åsane og Fyllingsdalen ved å bevilge 500.000 kroner til hver bydel for innholdsproduksjon og leieutgifter i påvente av nye kulturhus.

– Innen skole- og barnehagefeltet satser vi på tidlig innsats i barnehager og skoler, og skal omorganisere PP-tjenesten, avslutter byråden.

Mangler penger til Rolland lekepark

Åsane Tidende har også vært i kontakt med byråd for sosial, bolig og områdesatsing Eiler Macody Lund (Frp), som bekrefter at Rolland lekepark ikke lenger er en del av planene for opprusting og rehabilitering av lekeplasser i ulike bydeler, som et ledd i arbeidet med Barnas byrom.

– På grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslår byrådet et noe redusert investeringsprogram for Barnas byrom, sier Lund.
– Vi prioriterer derfor tiltak som skal gjennomføres i de levekårsområdene bystyret har bestemt at det skal satses på: Arna, Årstad, Bergenhus og Laksevåg. 


 

Av

Magne Fonn Hafskor

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '%') as term1, hildeonarheim%') as term1, eilermacodylund%') as term1, arbeiderpa' at line 1