Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FORESLÅR NY ÅSANE-LINJE: – Start linje 100. Den vil folk komme til å bruke, sier Stian Sundseth, og foreslår å heller bruke de nye maksibussene, som i dag går i linje 9, til dette.

Vil ha maksibuss til sentrum

– Sett inn maksibusser i rushtrafikken fra Åsane til Bergen sentrum, sier skoleelev Stian Sundseth (18) fra Morvik, som står bak Facebook-gruppen Busser du i dag?.

– Det begynte med at jeg laget denne Facebook-gruppen på tull, forteller han.

– Ideen var å lage en gruppe der vi kunne avtale å møtes på bussen om morgenen. Jeg laget derfor en åpen gruppe, og inviterte alle som er på samme busser som meg.

Buss er sosialt

Det hele tok fort av, og gruppen har nå passert 400 medlemmer. Grunnideen er likevel fortsatt noe av den samme.
– Dette er en gruppe for samhold, der vi legger ut bilder og driftsmeldinger som kan hjelpe andre reisende, sier Sundseth.
– Vi ønsker at kollektivtransport skal være sosialt. Jeg har reist med buss i alle år, og tenkte «hvorfor ikke gjøre noe gøy ut av det».

– Hvem er medlemmene?

– Det er stort sett ungdommer, men vi er en åpen gruppe, så egentlig kan alle som ønsker bli med.

– Har dere fått noe oppmerksomhet fra Tide?

– Nei, vi har ikke hørt verken fra Tide eller Skyss. Jeg regner ikke med at de vet om oss.

Gir bedre miljø

Utover det praktiske og sosiale med å ha en slik Facebook-gruppe, ser Sundseth også kollektivbruken i et videre perspektiv.
– Kollektivtransport er veldig viktig for miljøet, sier han.
– Hadde folk tatt mer buss og bane over Danmarksplass, så ville vi ikke hatt noe giftlokk. Det tar like lang tid å sitte i kø som å ta buss. Bybanen går hvert fjerde minutt over Danmarksplass, så hvorfor ikke heller ta den inn til byen.

– Du reiser daglig med buss fra Morvikbotn til Fyllingsdalen videregående skole. Er du fornøyd med tilbudet?

– Ja, det er knallbra. Om morgenen går det buss fra Morvik inn til byen hvert femte minutt. Vi har også en del ekspressbusser. Jeg kommer meg til Fyllingsdalen på 40-50 minutter.

Ønsker ny linje 100

– Ser du noe som kunne vært gjort annerledes?
– Det måtte være å sette inn skytteltrafikk mellom Åsane og Bergen sentrum, mener han.
– Jeg er skeptisk til linje 9 fra Kronstad til Bergen sentrum, der det er satt inn to 24 meter lange monsterbusser. De går på en linje uten folk.

Sundseth har selv reist med disse maksibussene, og har vært overrasket over hvor få som er om bord. Han ser for seg å heller bruke disse store bussene i rushtrafikken fra Åsane til Bergen sentrum.
– De kunne kalt den linje 100. Jeg tror det er et tilbud folk ville benyttet seg av. De nye bussene er mye mer komfortable å reise med enn de vi har nå. Det betyr mye.

Tilbud under utprøving

– Vi er klar over at maksibussene ikke utnytter sitt fulle potensiale på linje 9, og vi vil vurdere den videre bruken av bussene etter hvert, sier kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Camilla Lundberg Berntzen.

Berntzen bekrefter at passasjertallet på linje 9 ikke har vært like høyt som forventet, og tilbudet vil derfor bli redusert. Linje 9 ble opprettet for å møte det store transportbehovet til og fra den nye høgskolen, og startet opp med høy frekvens for å være sikker på å ha nok kapasitet.

Reduserer tilbudet

– Vi ser nå at trafikken fungerer bra, slik at vi reduser fra 5-minutters frekvens til 10-minutters frekvens i rush.
Denne endringen gjelder fra og med mandag 16. februar.

– Bruken av linje 9 varierer mye, fra nesten tomme busser til ganske mange reisende. Samlet sett er vårt inntrykk at linje 9 bidrar til å avlaste Bybanen, slik planen var, sier Berntzen.

– Vi ønsker å dimensjonere tilbudet etter etterspørselen, det er derfor vi nå reduserer.

Krever dispensasjon

– Hva tenker du om Sundseths forslag om å flytte de nye maksibussene fra linje 9 over til rushtrafikken fra Åsane-Sentrum - som en ny linje 100?

– På grunn av lengden på 24 meter er det begrenset hvor i veinettet maksibussene har lov til å kjøre, og Vegdirektoratet har foreløpig kun gitt dispensasjon for linje 9 og linje 2.

Maksibussene leveres fra fabrikken med én drivaksel, men de skal få montert en ekstra drivaksel for å være bedre rustet for bergensk føre og topografi. Frem til dette skjer, anser Skyss det som mest fornuftig å kjøre maksibussene på linje 9, som har en ganske flat og sentrumsnær trasé. 

– Vi er klar over at maksibussene ikke utnytter sitt fulle potensiale på linje 9, og vi vil vurdere den videre bruken av bussene etter hvert.

Kjenner til Busser du i dag?

– Kjenner du til Facebook-gruppen Busser du i dag? 

– Ja, vi kjenner til Busser du i dag.

– Hva synes du om initiativet?

– Det er utrolig gledelig med positivt engasjement rundt kollektivtrafikken og bussene i Bergen, og det er kjekt å se at gruppen har en god oppslutning. Og så håper vi engasjement som dette kan være med på å bidra til økt bruk av kollektivtransport.

 

Av

Magne Fonn Hafskor

Maksibusser på linje 9

Skyss kjøpte i fjor inn to 24 meter lange miljøvennlige maksibussar, som begge ble satt inn på linje 9 (Festplassen-Kronstad) i november.

Sammen med 15 tilsvarende busser i Malmö er disse de eneste i sitt slag.

De er også de lengste bussene Norge og er de eneste bussene som Skyss/Hordaland fylkeskommune eier selv.

Maksibussene har to ledd, og drives fra batteri ladet av en biogassmotor.

På grunn av lengden kreves det dispensasjon fra Vegdirektoratet for å sette bussene inn i ordinær trafikk.

Skyss har fått dispensasjon for traseen til linje 9 (Festplassen og Kronstad).

Det er Tide buss som har den daglige driften av bussene.