Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TRÅDLØST NETT VIL BETY MYE: – Vi håper at vi snart får trådløst nett, og gleder oss til å ta det i bruk, sier Anne Karine Aspholt Monsen. – Behovet er større enn det umiddelbart ser ut som, fordi det også kan brukes i miljøbehandling. 

– Det handler om likeverd

– Behovet er større enn en i utgangspunktet tror, sier avdelingssykepleier Anne Karine Aspholt Monsen ved Åstveit sykehjem, som stiller seg undrende til at trådløst nett ikke blir prioritert på sykehjem i Bergen.

Når en bor på sykehjem blir livet mer begrenset. Helsesvikt gjør at en ikke klarer å ta like stor del i samfunnet som før. Da kan tilgang til internett være en døråpner, og gi muligheten til å leve et liv med impulser fra samfunnet utenfor.

Stort behov

Anne Karine Monsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg, og holder for tiden på med et masterstudie i helse og sosiale tjenester til eldre. Hun jobber ved en korttidsavdeling for personer med demens ved Åstveit sykehjem.
– I vår tid er det via internett vi leser avisen, hører musikk eller betaler regninger. De aller fleste er i dag på nett, så hvorfor ikke også sykehjemsbeboere, sier hun.

– Et flertall av dagens sykehjemsbeboere har en kognitiv svikt eller demensdiagnose. Er de da i stand til å bruke internett?
– Mange tenker nok slik. Det er også vanlig å tro at eldre ikke bruker dataverktøy. Statistikk viser at det bildet har endret seg.

En gylden mulighet

Når det gjelder personer med demens på sykehjem, så er de fleste ikke i stand til å bruke internett alene, men sammen med familie, personale eller frivillige vil dette kunne gi rike muligheter til å finne bilder av steder der de har vokst opp, bodd eller reist til, finne yndlingsmusikken på Youtube eller treffe familie og venner via Skype.

– Mulighetene er uendelige, mener Monsen.
– Det gjelder bare å kjenne deres historie, hva som har vært viktig i livet deres. Da er internett en gylden mulighet til å hente frem minner.

En investering i glede

77 prosent av alle nordmenn mellom 65-74 år bruker internett på daglig basis. Da BA i fjor høst tok opp saken om trådløst nett på sykehjemmene, svarte helsebyråd Hilde Onarheim (H) at det ikke er penger til trådløst nett. Ifølge byråden koster grunnpakken til et sykehjem 32.000 kroner. For større sykehjem er kostnaden mellom 60.000 og 100.000 kroner.

– Det er klart at dette er en stor engangskostnad, sier Monsen.
– Men dette er en investering som vil gi mye glede. Det vil gi mye ro og glede å kunne sette seg ned sammen med beboerne og søke opp ting som har vært viktige for de.


Fine redskaper

Sykehjemsbeboere kjenner godt til følelsen av ensomhet. De savner ofte sine. Gjennom et trådløst nett kan personalet hjelpe de til å bruke til eksempel Skype, slik at de kan se og snakke med barn og barnebarn.

– Mange pårørende bor andre steder, og sosiale media gir da mange muligheter.

– Kan løsningen være å ha en maskin tilgjengelig for alle?
– Det er ikke sikkert det føles så greit å være på Skype i et fellesrom. Slike ting er gjerne private og personlige.
– Hva med å ta i bruk nettbrett? De er vel litt enklere i bruk?
– Nettbrett er fine og anvendelige redskaper som man kan ta med hvor som helst, enten som en fellesaktivitet eller individuelt. Så ja, helt klart; men forutsetningen er likevel at vi trenger et trådløst nett å koble nettbrettet opp mot.
 

Burde være en selvfølge

Monsen er glad for at stadig flere av byens politikere får øynene opp for at dette er noe det er behov for. I bystyret ble det bestemt at behovet skulle utredes.

– Jeg mener behovet ikke kun kan beskrives etter hvor mange som etterspør det, men hva vi kan bruke det til innenfor demensomsorgen, mener Monsen.

En suksessfaktor blir også at personalet bruker redskapet i møte med beboerne. Dersom en skal finne ut hvor stort behovet er, mener Monsen at det kan være en idé å prøve ut trådløst nett som et prosjekt på noen sykehjem.

– Jeg mener at dette er viktig, og at det er noe vi bør få på plass raskt, sier hun.
– Vi får stadig flere beboere som har erfaring med data, og vi har også lyst til å bruke det som et terapeutisk middel overfor beboere som ikke selv etterspør det. Hemmeligheten er å kjenne til beboerens historie, da er dette noe mange vil ha glede av.
 

På nett i Oslo

Trådløst nett legger også til rette for bruk av velferdsteknologi på sykehjem, som er en betegnelse på all teknologi som kan gi våre beboere gode dager.
– Vi vet at det de nærmeste årene blir flere eldre, sier hun.
– I en travel hverdag på sykehjem er det viktig å finne teknologiske løsninger som kan gi personalet mulighet til å arbeide smartere og likevel personsentrert.

I Oslo har alle sykehjem trådløst nett. Monsen sier at hun er litt forundret over at vi i Bergen skal ligge så langt etter.

– Det burde være en selvfølge?

– Ja, om det ikke har vært det, så bør det bli det nå. Dette handler om prioritering, og det handler om likeverd for alle mennesker.
 

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker