Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TRÅDLØST NETT KOMMER: – Det bør være et mål at alle våre sykehjem skal ha trådløs internettilgang for våre beboere innen 2016, sier Hilde Onarheim. (Foto: Hans Jørgen Brun)

Lover trådløst nett til oldemor

– Alle våre sykehjem skal ha trådløs internettilgang for våre beboere innen 2016, lover helsebyråd Hilde Onarheim.

– Behovet for trådløst internett er større enn en i utgangspunktet tror, sa avdelingssykepleier Anne Karine Aspholt Monsen ved Åstveit sykehjem til Åsane Tidende på tirsdag.
Helsebyråd Hilde Onarheim er ikke uenig i dette, og er i gang med å utarbeide en plan for implementering av trådløst nett på sykehjemmene våre.

Prioriterer korttidsplasser

– Byrådet er selvsagt positiv til at sykehjemsbeboere og deres pårørende får tilgang til trådløst internett på sykehjemmene i Bergen. Vi arbeider for å utvide dette tilbudet – noe vi gjorde også før interpellasjonen fra Arbeiderpartiet ble fremmet, sier Onarheim.

– Siden etterspørselen i hovedsak kommer fra sykehjem med korttidsplasser, ønsker vi å prioritere disse først.

Ni sykehjem har trådløst nett

Bergen kommune har utført en kartlegging av tilbudet av trådløs internettilgang til beboere og pårørende ved sykehjemmene i Bergen. Denne viser at til sammen ni sykehjem tilbyr dette. Det er flere private/ideelle enn kommunale institusjoner som har tilbudet. Ved de tre sykehjemmene som skal bygges frem mot 2018 vil det være installert trådløs nettilgang fra dag én.

Sykehjem med yngre beboere og korttidsavdelinger opplyser at det trådløse nettet blir brukt en del av beboere og gjester. På sykehjem med beboere på langtidsavdelinger opplyses det derimot at nettet blir brukt lite. At det er større etterspørsel på korttidsavdelinger har sammenheng med større gjennomstrømning, og at beboerne der gjerne er noe yngre og friskere fysisk.

 

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker