Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FÅR MER RESSURSER: Mjølkeråen skole er en av fire Åsane-skoler som får tildelt mer levekårsmidler til høsten.  

27 millioner til bergensskolene

Åsane bydel får fire nye lærerstillinger fra høsten 2015, etter at det i budsjettforhandlingene på Stortinget ble bevilget 27 millioner kroner til å styrke tidlig innsats på småtrinnet i bergensskolene. Mjølkeråen skole er en av de fire Åsane-skolene som får tildelt mer levekårsmidler til høsten.

I budsjettforhandlingene på Stortinget ble det vedtatt at i underkant av 27 millioner kroner blir bevilget for å styrke tidlig innsats på 1. til 4. trinn på skolene i Bergen kommune. Jana Midelfart Hoff, byråd for barnehage og skole, har besluttet at midlene skal brukes til å opprette 40 nye lærerstillinger fra høsten 2015. 30 av de blir tildelt skoler i områder med levekårsutfordringer.

Tidlig innsats

Åsane får fire av stillingene. Flaktveit skole får 1,3 årsverk, mens Li skole får 0,9 årsverk. På Mjølkeråen skole blir det 1,4 nye årsverk, mens Salhus får en ekstra stilling på 40 prosent til neste skoleår.

– Tidlig innsats lønner seg, og en forsterkning av lærertettheten på småtrinnet er derfor kjempebra, sier Midelfart Hoff.

Hun legger til at stillingene er fordelt på skoler utfra levekår.

– Vi har tidligere kartlagt levekårene i Bergen kommune, og nå bruker vi denne informasjonen til å gi dem som sliter mest litt ekstra. Flere lærerstillinger for de minste elevene er et av tiltakene vi setter inn for å jevne ut forskjeller, sier hun.   

Et regnestykke

På samme tid er det satt et tak på at hver skole ikke kan motta mer enn maksimalt 40 timer i uken i levekårstildeling.

– I tillegg vil den kommunale tildelingen være noe endret fra i fjor til år. Bakgrunnen er resultatene fra den nye levekårsundersøkelsen, der en del områder faktisk har bedret seg, sier Hoff.

I år har Mjølkeråen skole 25 «levekårtimer», mens basert på tallene fra den nye undersøkelsen ville de ha fått 21,4 fra Bergen kommune. I tillegg kommer nå den nye statlige tildelingen på 35,9 timer i uken.

– Dette betyr at de overstiger taket på 40 timer i uken, og dermed blir det et fratrekk igjen på 17,3 timer. Denne skolen vil dermed få 1,4 årsverk fra statlige midler, men 1,5 totalt sett, forklarer hun.  

Alle monner drar

Midelfart Hoff legger til at det samme gjelder for Flaktveit skole som totalt ender opp med halvannet levekårsårsverk. Li ender opp med 1,1 årsverk totalt, mens Salhus skole får et halvt årsverk når statlige og kommunale levekårsmidler slås sammen.

– Åsane bydel får 7,7 årsverk totalt når vi ser alle midler fra levekårstildelingen samlet, sier byråden.

Rektor ved Mjølkeråen skole, Johnny Ove Tindvik, synes det er positivt at skolen får flere timer som er øremerket å styrke innsatsen på 1. til 4. trinn.

– En del av levekårsressursene har vi hatt over flere år allerede, men alle monner drar, poengterer han.

Marius Arnesen Bøe, rektor ved Li skole er enig med kollegaen fra Mjølkeråen.

– Vi får nå en del ekstra ressurser, og midlene betyr mye for oss. Vi skal legge en plan for å utnytte dette på en best mulig måte, sier han til Åsane Tidende. 

Gode erfaringer

De ti resterende stillingene går til skoler med mange nyankomne innvandrere på de to første klassetrinnene. Midelfart Hoff forteller at de først blir fordelt til høsten.

– Dette er stillinger som skal styrke startklassene som tar imot barn som kommer rett fra utlandet. Her er blir arbeidet med norskopplæring og en innføring i det norske samfunnet vektlagt, sier byråden.

Tidligere gikk alle nyankomne innvandrerbarn på Nygård skole, men dette blir nå endret.

– Ved å la alle gå på Nygård skole får de ikke tilknytting del den bydelen de bor i og den skolen de skal gå på senere, sier hun.

Byråden legger til at Bergen kommune har gode erfaringer med å starte opp innføringsklasser på ungdomstrinnet på nærskolene til elevene.

– De lærer bedre og bedre norsk, og tar stadig flere fag med sin egen klasse på skolen. Nå skal vi derfor i gang med samme endring for barneskoleelevene. Det vil kreve noe ekstra ressurser, og derfor velger vi å la ti lærerstillinger gå til dette formålet, sier hun.  

Årsaken til at de ikke blir fordelt før til høsten er at kommunen må avvente å se på hvor innvandrerne velger å bosette seg i Bergen. Det er 68 skoler i kommunen med elever på 1. til 4. trinn, og Midelfart Hoff mener at de har funnet de beste kriteriene for fordelingen av de nye stillingene.

– Politikk handler om å velge, og her mener jeg det er mest rettferdig å gi økt tildeling utfra levekår og skoler som får nyankomne innvandrere. Det er viktig at vi prioriterer ressursene rett, og dette er den beste modellen for tildeling av lærerstillinger til skolene, avslutter Jana Midelfart Hoff.

 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OR t2.score_term4 > 0 OR t2.score_term5 > 0 ORDER BY smart_score DESC' at line 1