Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KOMMUNEN AVVISTE KLAGEN: «NMF mener at vårt tilbud har blitt urimelig, partisk og ufordelaktig behandlet, og vi ønsker med dette å påklage vedtaket» skriver Kurt Oddekalv i klagen, og legger til at Norges miljøvernforbund «frykter at interessegruppen Almåsgårdenes venner har tatt seg vann over hodet. Foreningen er nyetablert, er løst sammensatt, de vet ikke hva de driver med». (Foto: Cato Edvardsen / Creative Commons)

Kommunen avviste klagen

Onsdag ble det klart at byrådets eiendomsavdeling avviser Kurt Oddekalv og Norsk mijøvernforbunds klage på at Almåsgårdenes venner fikk tilslaget på leierett til Almåsgårdene.

 

Bergen kommune besluttet i mars å lyse ut leierett til Almåsgårdene i Bergen til noen med «allmennyttig eller samfunnsnyttig formål rettet mot barn og unge». Det kom inn tre søknader fra henholdsvis Norges miljøvernforbund (NMF), Almåsgårdenes venner og Almås kultur- og landskapsgård. Kommunen besluttet deretter å leie ut anlegget til Almåsgårdenes venner.

Klaget på avgjørelsen

Dette svaret ble ikke godtatt av NMF, som åpner sin 18 sider lange klage med å bestride kommunens juridiske grunnlag for å avvise klagen. «Bergen kommune virker ikke til å ha etterlevd bestemmelsene i sitt eget konkurransegrunnlag, og det bør da være mulig for parten NMF å kunne påklage vedtaket» skriver de, og hevder at Bergen kommune «har misforstått lovverket når kommunen påstår at NMF ikke har klagerett» og at «en eventuell signert kontrakt med Almåsgårdenes venner trolig vil kunne karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse».

I svaret til Oddekalv og venner forklarer byrådsavdelingen at forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang gjelder for enkeltvedtak truffet av et forvaltningsorgan. «Vår vurdering er at avgjørelsen om utleie av Almåsgårdene og inngåelse av leieavtale med Almåsgårdenes venner, gjelder forvaltning av kommunens eiendom. Dette er ikke utøvelse av offentlig myndighet, og avgjørelsen er derved ikke et enkeltvedtak med klageadgang etter reglene i forvaltningslovens kap. IV» skriverr de i svaret.

Klagen avvises

Dersom vilkårene for å behandle en klage ikke foreligger, skal saken avvises. Ettersom avgjørelsen som er påklaget ikke er et enkeltvedtak med tilhørende klageadgang, har kommunen derfor vedtatt å avvise NMFs klage.

I klagen skriver NMF at de har lang erfaring med å klage inn tilsvarende type ulovlige direkte anskaffelser til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), noe de underbygger med å vise til en reportasje fra magasinet Kommunal Rapport. Av denne går det frem at av totalt syv kommuner som i 2013 ble dømt til å betale gebyr for ulovlige direkte anskaffelser, stammet fem av klagene fra Norges miljøvernforbund.

Advarer mot etterspill

«NMF håper at politikerne samt administrasjonssjefen i Bergen kommune finner det lite formålstjenlig å signere en kontrakt med Almåsgårdenes venner som i verste fall kan tenkes å få et mulig etterspill i KOFA» skriver Oddekalv. Dette har tydeligvis ikke gjort videre inntrykk på saksbehandlerne i byrådsavdelingen.

«Dersom Miljøvernforbundet ønsker at saken skal vurderes av KOFA og i henhold til dette regelverket, gjør vi oppmerksom på at klagen må sendes direkte dit« lyder rådet.
 

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker