Lokalavis for Åsane og omegn!
  • JOMFRUELIG MARK: – Dette er ikke noe hokus pokus. Handel skaper handel. Får vi en god utnyttelsesgrad, vil dette bli bra både for de eksisterende sentrene og ny næringsutvikling på C-feltet, sier Tor Wolddseth.

  • BORT MED BILENE: – Jeg har aldri likt biler parkert i dagen; det er et altfor flott areal til å sette biler på. Mennesker passer best oppå jorden, mens bilene kan vi gjemme under, sier Tor Woldseth.

– Her kommer den første gåbyen

– Dersom vi tar i bruk C-feltet, kan Åsane sentrum bli den første gåbyen, sier varaordfører Tor Woldseth.

– Her kommer den første gåbyen
Den smørblide Frp-eren er full av vyer når han møter Åsane Tidende på taket av Åsane storsenters A-side – med god utsikt over mot den ubebygde C-tomten og Selegrend like bak. Området eies av av Bergen tomteselskap (80 prosent) og Valhenzin (20 prosent), det siste et av flere selskaper eid av Roald Valdersnes og hans familie (Ole Bull Eiendom).

Et sted for mennesker

Byutviklingen i Åsane har lenge konsentrert seg om nærområdet til Åsane storsenter. Her har næringslivet, ifølge Woldseth, «etablert seg til de grader».

– Det som gjenstår, er å få på plass et bysystem; gjøre det mer levelig for folk, mener han.
– Åsane mangler et litt mer urbant system, med hotell, restauranter og puber, gågater og sykkelveier; steder der mennesker trives og ønsker å være. Skal vi få dette til i dette området, må vi ta i bruk C-feltet.

Miljølokk over E39

Her ser han for seg holdeplass for bybanen, bussterminal og «en stor og skikkelig park and ride». Alt sammen plassert under bakkenivå, og med arealer for næringsliv, hotell, boliger og restauranter oppå.
– For å binde dette området sammen med resten av sentrum i Åsane, må vi få laget et miljølokk over motorveien, med plass for park og uteområder.

– Du vil ikke ha bebyggelse på lokket?

– Nei, det går ikke. Statens vegvesens utregninger viser at det ikke vil bli regningssvarende. Det kan legges til trette for uterestauranter, men ikke bygninger.

Parkering under jorden

For områdets helhet kan dette bli svært positivt, med kort vei både til naturområder og sentrum for både nye boligområder og de eksisterende.

– Åsane kan bli den første gåbyen, sier Woldseth.
– Arealet er enormt, og ved å få bilene bort kan vi få rom til gågater. Jeg har aldri likt biler parkert i dagen; det er et altfor flott areal til å sette biler på. Mennesker passer best oppå jorden, mens bilene kan vi gjemme under.

Invitasjonen går nå til næringslivet.

– Kom til oss, så skal vi være positive medspillere til å få dette i havn, lokker Woldseth.
– C-feltet og miljølokket er jomfruelig land, og hvem liker ikke jomfruer.
 

 

 

 

 

 

 

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker