Lokalavis for Åsane og omegn!
 • SKUFFET OVER REGJERINGEN: – Når folk mister jobbene sine og næringslivet opplever et voldsomt press, må vi kunne forvente at regjeringen prøver å gjøre mer for å bekjempe denne utviklingen, sier Linn Kristin Engø.

– Ikke svikt ungdommen

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at halvparten av økningen i arbeidsledighet er hos unge. – Det er rimelig dramatisk, ettersom ungdom har vanskeligere for å komme i jobb etter perioder med ledighet, sier Linn Kristin Engø (Ap).

Arbeidskraftundersøkelsen for 2. kvartal viser at det har blitt hele 31.000 flere arbeidsledige siden samme periode i fjor. Over halvparten av disse er unge under 25 år. Ifølge de oppdaterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som står bak undersøkelsen, er det nå 122.000 arbeidsledige i Norge. Dette er det høyeste antallet ledige på over 20 år. Totalt er ledigheten nå på 4,3 prosent.

Vestlandet rammes hardt

– Vi har en regjering som står handlingslammet igjen og ser på at folk mister jobbene sine. Ekstra krevende er dette for Vestlandet, Bergen og alle de som er tilknyttet oljeservicebransjen, sier Engø.
– Erna Solberg bør huske på hvor hun kommer fra, og iverksette tiltak som kan gjøre situasjonen bedre for de som har mistet jobbene sine og bedriftene som nå må nedbemanne.

Den høye ungdomsledigheten kan føre til at mange unge forblir utenfor arbeidslivet. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått en tipunktsplan for å styrke ungdommers kompetanse og for å bekjempe ungdomsledighet.

Prioriterer unge

– Det er vanskelig for alle å havne utenfor arbeidslivet, men for mange unge er det ekstra vanskelig å komme tilbake i jobb etter en periode med ledighet, sier hun.
– Som nyutdannet kan det være utfordrende å hevde seg i et arbeidsliv hvor ansiennitet og erfaring ofte legges til grunn for hvem som må gå først.

Et av forslagene fra Arbeiderpartiet er at ungdom skal gis en tydeligere prioritering og tettere oppfølging ved de største NAV-kontorene. I tillegg har de foreslått å øke lærlingtilskuddet, samt kreve at det offentlige forplikter seg til å ta inn flere lærlinger.

Etterlyser handlekraft

– Regjeringen har lenge omtalt den stigende arbeidsledigheten som om det er et forbigående problem, og uten stor dramatikk fordi det tross alt fins land med høyere arbeidsledighet enn oss. Nå er det 122 000 mennesker som ikke har jobb, poengterer Engø.

– Det er belastende og ekstremt dramatisk både for dem selv og deres familier. Av den grunn er jeg veldig skuffet over at regjeringen ikke gjør mer. Situasjonen vi nå opplever, med økt arbeidsledighet og usikkerhet, krever en handlekraftig regjering med vilje til å drive en aktiv arbeids- og næringslivspolitikk.

Aps tipunktsplan for å bekjempe ungdomsledighet

 1. Arbeidsmarkedstiltak: Opprette 2000 flere tiltaksplasser, og gi ungdom tydeligere prioritering i NAV.
 2. Ungdomsløftet: Ansette egne kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved de største NAV-kontorene.
 3. Bedriftsintern opplæring: Øke maksimal varighet for opplæringstiltak fra 13 til 26 uker.
 4. Mer fleksibelt dagpengeregelverk: Gjøre det enklere for ungdom som har falt utenfor å ta enkeltfag ved videregående skole mens de er på tiltak.
 5. Videregående opplæring: Vri tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne over til fullføring av videregående opplæring.
 6. Rullerende permitteringsregelverk: Innføre solidariske ordninger som hindrer at de med lavest ansiennitet automatisk mister jobben.
 7. Økt tilskudd til lærlingeplasser: Få tilskuddet opp på nivå med tilskuddet til en skoleplass på videregående.
 8. Flere offentlige lærlingeplasser: Underliggende etater i staten må forpliktes til å ta inn flere lærlinger, samt en klar føring i budsjettopplegg for kommunene om flere lærlinger i kommunal sektor. 
 9. Flere fagskoleplasser: Dette etter- og videreutdanningstilbudet opplever økning i søkertall. Ap foreslår derfor 1000 nye fagskoleplasser.
 10. Flere studieplasser: Det har vært en enorm økning i søknader til høyere utdanning. Ap foreslår derfor 3000 nye studieplasser innenfor tradisjonelle velferdsfag og realfag. 

Relaterte saker