Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ØKONOMI I SKOLEN: Sissel Bringeland, banksjef for DNB i Åsane og Knarvik forteller at det er svært viktig at barn blir bevisste rundt privatøkonomi tidlig. Banken har derfor, sammen med Røde kors, utviklet det digitale undervisningsopplegget Lærepenger.

Gir skolebarna lærepenger

DNB har i samarbeid med Røde kors utviklet det digitale undervisningsopplegget Lærepenger, der barn får opplæring i privatøkonomi. – Vi ønsker å forebygge at betalingsproblemer går i arv, sier Sissel Bringeland, banksjef DNB Åsane.

Over 280 grunnskoler landet over, deriblant seks fra Åsane, har registrert seg som brukere av det nye digitale undervisningsopplegget ved årets skolestart. Sissel Bringeland, banksjef for DNB Åsane og Knarvik forteller at banken har sett at privatøkonomi er et viktig tema som norske elever får lite undervisning i.

– Nordmenn generelt har lite kunnskap om dette feltet. Det er få foreldre i dette landet som planlegger økonomien, setter opp budsjett og snakker med barna om sparing, forteller hun.  

Problemer går i arv

Bringeland legger til at pengeproblemer ofte går i arv.

– Vi ser at det er en sammenheng mellom de økonomiske holdningene til foreldre, og holdningene barna deres får som voksne. På bakgrunn av dette er det viktig å få privatøkonomi inn i skolen, slik at alle barna får lik mulighet til å få et sunt forhold til penger, sier hun til Åsane Tidende.

Opplegget er tverrfaglig og tilpasset læreplanen i matte, norsk, engelsk og samfunnsfag på 5. til 7. trinn i grunnskolen.

– Elevene lærer om hvor penger kommer fra, hva ting koster, hvordan sette opp et budsjett og hvordan de kan redusere kostnader. De lærer også om hvor viktig det er å spare penger i hverdagen, for å kunne få råd til å kjøpe noe de virkelig ønsker seg, sier hun.

– Rikere, men dårligere betalere

Det digitale undervisningsopplegget Lærepenger er utarbeidet av DNB og Røde kors. Deretter er det kvalitetssikret av Universitetet i Agder. Ifølge Bringeland kommer befolkningen i land som Sverige, Polen og Spania bedre ut når det gjelder å kontrollere og styre privatøkonomien sin enn oss nordmenn.

– I Norge er det kun 25 prosent som setter opp budsjett, mens i Sverige gjør halvparten av befolkningen dette. Til tross for at nordmenn generelt er rikere enn svenskene, polakkene og spanjolene får vi flere purringer og inkassokrav enn dem. Det er derfor svært viktig og nyttig å lære barn konsekvensene av å ikke betale i tide, sier banksjefen.

I undervisningsopplegget blir de norske skoleelevene kjent med en familie fra hvert av de tre landene, der det er barn i samme alder som dem selv.

– Her får vi inn et samfunnsaspekt også med tanke på at barn lærer om hvordan familier lever i Spania, Sverige og Polen. Dette er trolig både spennende og interessant for de norske skoleelevene, sier hun.

Anbefaler lommepenger

En fersk undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB viser at åtte av ti nordmenn mener at foreldre bør ha hovedansvaret for å lære barna sine privatøkonomi.

Samtidig mener ni av ti nordmenn at også skolen må legge mer vekt på opplæring i privatøkonomi.

– Vi ser på dette undervisningsopplegget som en del av vårt samfunnsoppdrag. Det er svært viktig å starte tidlig med å gjøre barna bevisste på økonomi, sier Bringeland.

Banksjefen til DNB i Åsane og Knarvik fremhever også at det er viktig at foreldre involverer barna i familiens økonomi.

– En handlerunde i butikken der dere ser på hva ulike varer koster er nyttig, sier hun.

Bringeland sier videre at å innføre lommepenger, der det på forhånd er avklart hva summen skal dekke også er en god idé.

– Går barna tom for penger før det er tid for ny utbetaling er det viktig at foreldrene ikke gir dem mer med en gang. På den måten lærer barna konsekvensene av prioriteringene sine, sier hun.

Banksjefen anbefaler ukepenger til de yngre barna.

– Når de begynner på ungdomskolen har de opparbeidet seg en evne til å kunne planlegge mer langsiktig, og da er det fornuftig med månedlig utbetaling. Yngre barn har som regel ikke oppnådd like gode planleggingsferdigheter, og da er det bedre at de får penger ukentlig, sier hun.

Bringeland mener også at det er gunstig at barna må gjøre oppgaver i hjemmet for pengene de får av foreldrene.

– Dersom de ønsker seg for eksempel en dyr mobiltelefon eller en Ipad kan foreldrene si at det innebærer for eksempel å henge opp tusen klesvasker eller å lage 500 middager, basert på at det er satt en «lønn» for hver gang barna hjelper til med dette. På denne måten får barna selv kjenne på verdien av pengene, sier hun til Åsane Tidende.

Tror på suksess

Bringeland oppfordrer enda flere lærere til å melde sin interesse for læringsverktøyet som er gratis.

­– Vi må bli flinkere til å håndtere privatøkonomien vår i Norge, og da må skolene bidra. Det er svært viktig at alle barn får like store forutsetninger for å få et sunt forhold til økonomi når de blir voksne, sier hun.  

Banksjefen til DNB i Åsane og Knarvik har stor tro på Lærepenger.

– Jeg tror at dette blir en suksess, som forhåpentligvis bidrar til at vi får færre personer med betalingsanmerkninger i fremtiden, avslutter Sissel Bringeland.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no