Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIL HA SPLEISELAG: Byråd Silje Hjemdal vil ha spleiselag mellom kommune, næringsliv og lokale aktører for å rydde opp og holde Dalaelven ved like. – Kommunen kommer til å ta en befaring langs elven får å se hvilke tiltak som er mulig å sette i gang, sier hun. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Lover befaring langs elven

Byråd for sosial, bolig og områdesatsning, Silje Hjemdal (Frp) er skuffet over tilstanden i Dalaelven. - Det er uakseptabelt å kaste søppel på annens eiendom, sier byråden som nå vurdere spleiselag for å få ryddet og vedlikeholdt det 15 kilometer lange vassdraget.

Onsdag 16. september skrev Åsane Tidende at Dalaelven på ny var blitt en overgrodd dumplass. Dette var basert på lengre vandring langs elven fra Langavatnet i nord, via Nyborg, Åsane terminal, Hesthaugveien, Tertnes og til Kvernevika tre ettermiddager i begynnelsen av forrige måned.

18 handlevogner

I løpet av disse befaringene fant lokalavisen ikke mindre enn 18 handlevogner, syv europaller, seks løpehjul og fem sykler. I tillegg lå det fotballer, bilbatterier, paraplyer, trafikkskilt med fundament, en halv moped, en koffert, oljefat og mye annet søppel.

En rekke steder var elven dessuten fullstendig overgrodd. Dette kunne man spesielt se ved Tertnesveien hvor mengder med trær og busker er i ferd med å lage en demning. Dette kan få konsekvenser og skape store oversvømmelser om det ikke renskes opp.

Også i Hesthaugveien mellom Flatevad og Fossekleiva er elven overgrodd. Ved Åsane terminal er bunnvekster i ferd med å ta over.

Bedre enn 2008

Elven så riktig nok noe bedre ut enn under forrige befaring i 2008, men framstår milevis unna en tidligere byrås ambisjoner om at vassdraget skulle være et rekreasjonsområde for bydelen. At det en gang i tiden ble tatt laks på ti kilo i elven, høres i beste fall ut som en spøk. I dag er det fisk, men mer i 100 grams størrelse.

Avtroppende byråd Silje Hjemdal reagerer når hun får se artikkelen som omtaler Dalaelven.

- Kommunen har ved flere anledninger de siste årene bidratt til opprydningsarbeider i Dalaelven. Både i 2008, 2011/2012 har det vært større aksjoner, mens en i inneværende år har ryddet rundt Liavatnet. Det er fortvilende at en nå igjen ser at omfanget av søppel har økt, og at det ikke ser ut til at holdningen til å unngå forsøpling endres over tid. Det viktigste tiltaket for å ha et flott og attraktivt vassdrag for bydelen er at de som forsøpler slutter med det. Å kaste søppel på andres eiendom er uakseptabelt, sier hun.

Beskjeden grunneier

Hjemdal forteller at det er en rekke grunneiere langs elven.

- Det er i utgangspunktet den enkelte grunneier som må håndtere og rydde forsøpling på sin eiendom. Kommunen er en relativt beskjeden grunneier langs dette vassdraget, og kan i utgangspunktet ikke påta seg et økonomisk ansvar for å holde annen manns grunn fri for søppel.

Byråden kan likevel love at saken vil bli fulgt opp.

- Når situasjonen er blitt slik den er blitt på nytt, vil kommunen med det første foreta en befaring  langs elven. Deretter vil en se på hvilke tiltak som bør iverksettes for at vassdraget skal fremstå bedre. Så vil det kunne være ønskelig å se på muligheten for et nytt spleiselag med næringsliv/lokale aktører, slik at vassdraget fremstår ryddigere og mer innbydende, understreker hun.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker