Lokalavis for Åsane og omegn!
 • STÅR INNE FOR FORSLAGET: – Dette er den skolebruksplanen der det er fremmet færrest forslag om nedleggelser. Det ligger heller ingen intensjoner om flere forslag, sier Pål Hafstad Thorsen om forslaget til ny skolebruksplan, som nå skal ut på en tre måneders høringsrunde.

Ingen skolenedleggelser i Åsane

– Dette er så gjennomarbeidet og godt fra vår side at jeg ikke tror det kommer noen nye forslag, sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap), som på torsdag la frem høringsutkastet til ny skolebruksplan.

Åsane bydel er ikke like berørt denne gangen som ved forrige runde høsten 2010. Det aller mest kontroversielle forslaget den gangen var å legge ned Kyrkjekrinsen skole, til tross for at dette er en velfungerende skole med høyt elevtall. I det nye forslaget videreføres Kyrkjekrinsen som ren ungdomsskole, samtidig som det settes stopper for planene om en OPS-finansiert skole på Leikvang.

Freder Kyrkjekrinsen

– Noen blir nok skuffet nå, men jeg kan ikke forsvare å bygge skole i et område der vi ikke har behov for det. Det er smart av kommunen å heller ta vare på Kyrkjekrinsen, og jeg håper de nå kan få ro, sa byråd Thorsen på pressekonferansen torsdag.
– Dette har ikke vært noen god prosess for dem, og mange foreldre der har søkt barna over til andre skoler.

Overfor Åsane Tidende innrømmer Thorsen at dette føles litt som en personlig seier, etter at han engasjerte seg sterkt i kampen mot nedleggelse av Kyrkjekrinsen høsten 2010.
– Jeg ønsket å beholde den som kombinert skole, så det er bare en delvis seier å kun videreføre den som ungdomsskole, sier han, og gir samtidig skolepolitikerne fra Høyre og Frp det glatte lag.
– Hele prosessen i 2010 var skammelig. Høyresiden var ikke ærlig om at de ville avvikle Kyrkjekrinsen for å komme Frp i møte om Leikvang. Verken da eller nå var/er det elevgrunnlag for en ny Leikvang skole.

Beholder Leikvang-tomten

– Så Leikvang kommer ikke?
– Det er vanskelig å spå om fremtiden, derfor er det viktig at vi sikrer skoletomten, slik at vi er klar for å bygge skole der når behovet kommer. Men bolig- og befolkningsutviklingen i dette området er ikke stor nok til at det trengs skole der nå.

Det ligger også an til noen andre endringer for Åsane-skolene. Det er snakk om opprusting av Rolland skole, svømmebassenget i Rollandshallen avvikles, Breimyra skole videreføres, det samme gjelder Blokkhaugen (ifølge byråden har nedleggelse vært vurdert, men det ser ut som elevtallet vil stige når bybanen kommer). Enkelte Åsane-elever vil også bli berørt av at Haugland skole i Ytre Arna legges ned. Dessuten skal det bygges en ny skole ved Ulset Vest.

– Ulset Vest haster, vi trenger en ny barneskole der senest i 2020. Vi jobber med å skaffe tomt der nå. Jeg er glad for at vi får sikret skole for barna i det området, med nærhet til idrettsparken og Blokkhaugen ungdomsskole.

Ungdomstrinnet flyttes

Det som muligens kommer til å høste mest storm i Åsane, er forslaget om å flytte ungdomstrinnet ved Eidsvåg skole permanent til Åstveit. Eidsvåg skole skal så gjennomgå en omfattende rehabilitering. Deretter skal Kalvatræet barneskole overtas av Tveiterås spesialskole, mens dagens elever flyttes til en nyoppusset Eidsvåg skole.

– Vi regner med at Eidsvåg skole skal være ferdig rehabilitert innen sommeren 2020, sier Pål Hafstad Thorsen til Åsane Tidende.
Han har ingen konkret dato for når flyttingen skal foregå, men understreker at det haster å få gjort noe med det slitte skolebygget.
– Per i dag er det ikke helt avklart om det er snakk om rivning eller totalrenovering. Dette vil bli krevende, men vi er nødt til å gjøre det.

Midlertidig skolebygg

Planen er å samtidig bygge en midlertidig avlastningsskole ved paviljongen (der småtrinnene går i dag), slik at de minste elevene får gå på skole i nærområdet også i byggeperioden.

– Hvordan er tilstanden for paviljongen?
– Den må rives.

– Kan det være mulig å bygge den nye Eidsvåg skole slik at alle trinnene får plass der?
– Nei. Vi ønsker å flytte ungdomstrinnet til Åstveit permanent. Dette er en vurdering vi har gjort, der vi ønsker å få større og mer kompakte ungdomsskoler.

Eidsvåg får dermed en ren barneskole, som også vil romme elever fra Kalvatræet skole.
– Jeg beklager om noen fra Kalvatræet blir lei seg for dette, men jeg håper at det blir et plaster på såret at de får begynne på en helt ny skole med plass til alle, sier skolebyråden.
– Kalvatræet skole ligger på en trang tomt, med naboer tett på, få parkeringsplasser og dårlige muligheter for å bygge infrastruktur inn mot skolen. Jeg føler meg trygg på at det blir bra for disse elevene, og jeg tror at Kalvatræet vil bli en bra skole for de funksjonshemmede elevene fra Tveiterås, som virkelig trenger et bra bygg å være i.

Bedre prognoser

– Forventer du noen ny «storm» fra foreldre, slik det kokte opp til høsten 2010?
– Nei. Vi har vært bevisst på å ikke starte for mange branner, slik det daværende byrådet gjorde. Den gangen var det alles kamp mot alle, der skoler kjempet med nebb og klør for å sikre eksistensen. Det legger vi ikke opp til nå; det er en klokskap i de valgene vi har gjort.

– Sist var det mye diskusjon om elevprognosene, der det ble påvist flere mangler. Er de bedre kvalitetssikret denne gangen?
– Mine utredere forteller at de er tryggere på grunnlaget nå enn i 2010, sier han, og understreker samtidig at anbefalingene i høringsutkastet ikke alene er basert på prognoser.
– Bybanen kommer til Åsane. Vi beholder derfor en del skoler langs bybanetraseen, siden det kan bli behov for de i fremtiden.
 

Av

Magne Fonn Hafskor

Høringsutkast til skolebruksplan for Åsane

 • Rehabilitere og ruste opp Eidsvåg skole. Forsøke å etablere avlastningsskole for barnetrinnet på skolens tomt. Tomtens begrensninger gjør at ungdomstrinnet må flyttes.
 • Flytte ungdomstrinnet på Eidsvåg skole til Åstveit ungdomsskole. Ungdomstrinnet har i dag 139 elever. Åstveit ungdomsskole har 347 elever.
 • Når Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert foreslås Kalvatræet skole avviklet og elevene vil bli flyttet til Eidsvåg skole som da vil bli nærskolen. Skolen har i dag 169 elever samt en forsterket avdeling med 22 elever.
 • Om Kalvatræet skole avvikles foreslås det at Tveiterås skole flytter samlet inn i skolebygget.
 • Det bygges ny barneskole på Ulset Vest for 400 elever. Forventes ferdig rundt 2020. Elever som går på Kyrkjekrinsen skole vil, om de ønsker det, overføres samlet til Ulset Vest.
 • Kyrkjekrinsen skole videreføres som ungdomsskole. Planene om ny ungdomsskole på Leikvang gjennomføres ikke. Kommunen sikrer seg tomt for framtidig befolkningsvekst og elevtallsvekst.
 • Dette gir betydelig lavere investeringskostnader enn andre alternativer, som innebærer bygging av ny ungdomsskole på Leikvang, kostnader til en mindre utvidelse av Blokkhaugen ungdomsskole og større kostnader til en større rehabilitering av en kombinert skole på Eidsvåg.
 • Bygningsmassen til Haukedalen barneskole oppgraderes og mindre tilrettelegginger som gir skolen flere grupperom og bedre lærerarbeidsplasser gjennomføres.
 • Det bygges ny barneskole på Rolland for 350 elever i tråd med tidligere vedtak.

 

Svømmebasseng:

 • Kommunen har i dag i drift 19 svømmebasseng (inkludert Damsgård og Holen).
 • Byrådet anbefaler at hver bydel har et 25 meters basseng (utenom Årstad bydel som ikke har 25 meters basseng), supplert med mindre skolebasseng og med ADO som et nav i bassengstrukturen. 
 • Bassengstrukturen vurderes utfra størrelse, kapasitet, bruk, tilgjengelighet, tilstand samt kommunens økonomiske situasjon.

Relaterte saker