Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KRITISK TIL FLYTTING AV UNGDOMSTRINNET: – Jeg synes det er leit at et så godt skolemiljø bare skal forsvinne, sier John Helge Gullaksen, far til flere barn som har vært eller er elever ved Eidsvåg skole.

  • MØTTE SKOLENE: – Jeg synes det er fint at vi også har fått høre argumentene og perspektivene til ansatte og foreldre i møter, sier Roger Valhammer, som har hatt møter med de tre Åsane-skolene som er mest berørt av forslaget til ny skolebruksplan. (Arkivfoto)

  • UNIKT OG INKLUDERENDE SKOLEMILJØ: – Vi er helt sjokkerte over skolebyrådens forslag om å flytte elevene til Eidsvåg, sier rektor ved Kalvatræet skole, Kenneth Monsen, og viser til at de har 22 elever i forsterket avdeling med ulike diagnoser, som alle blir svært godt inkludert sammen med skolens øvrige elever.

– Store skoler er ikke løsningen

– Argumentet med at store skoler og større klasser gir bedre læremiljø er litt søkt, sier John Helge Gullaksen.

Den profilerte Høyre-politikeren fra Eidsvåg er godt kjent med Eidsvåg skole. Han har en sønn på trinn 8, og i fjor avsluttet en datter ti års skolegang der. I tillegg har han sittet fire år som politisk representant i skolens arbeidsutvalg (AU). Politisk sitter han nå som fast medlem både av fagskolestyret og utvalg for utdanning og helse i Hordaland fylkeskommune, samt at han er første vara til fylkestinget.

Generasjonsskifte i Eidsvåg

– Det er flott at Eidsvåg skole får en totalrenovering, og jeg er innforstått med at dette medfører at noen elever midlertidig må gå på andre skoler, åpner han.
– Men jeg er sterkt uenig i behovet for å flytte ungdomstrinnet permanent til Åstveit. Eidsvåg er en velfungerende 1-10-skole, og denne gangen ligger det ikke noen prognoser for nedgang i elevtallene, som argumentet var sist. Vi vet også at det er et generasjonsskifte på gang i Eidsvåg, noe som ytterligere understreker behovet for å beholde den som 1-10-skole.

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsens argument for å flytte ungdomstrinnet er at de ønsker «større og mer kompakte ungdomsskoler», noe som ifølge høringsutkastet til ny skolebruksplan vil gi lavere kostnader per elev og «større og mer robuste fagmiljøer på skolene».

Smal og trafikkfarlig skolevei

– Argumentet med at store skoler med større klasser gir bedre læremiljø er litt søkt, mener han.
– Jeg støtter FAU-leder Kristine Petersen i uttalelsen om at dette gir større muligheter for mistrivsel og rus. Vi mister oversikten. Eidsvåg skole kan vise til gode resultater de siste ti årene, og det har heller ikke vært noen konflikt mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet, heller tvert imot.

Gullaksen frykter også for hva det vil bety for trafikken opp Granlia når 170 nye elever fra Kalvatræet skal inn på skolen, samtlige avhengige av å bli kjørt til skolen.

– Vi har i dag mye problemer med trafikk opp til Eidsvåg skole. Ungdomsskoleelevene går til skolen, mens mange av de små blir kjørt. Dette vil gi enda mer kjøring til skolen.

Godt skolemiljø

Dét er den ene siden av det når det gjelder elevene fra Kalvatræet. Den andre siden er at disse elevene blir rykket opp fra en velfungerende og ganske spesiell nærskole.

– Det mener jeg er uheldig. Nærskolen forsvinner for mange småbarn, og også for de store barna ved Eidsvåg skole. Jeg ble oppfordret av min sønn, som går på trinn 8, om å engasjere meg i denne saken.

– Vi vil gjøre det vi kan for å unngå at denne flyttingen blir en realitet, kommenterer Kalvatræet-rektor Kenneth Monsen.  
– Vi er helt sjokkerte over dette forslaget, ettersom vi har hele 22 elever i vår forsterkede avdeling med ulike diagnoser, som blir svært godt inkludert sammen med de totalt 170 elevene som er her på skolen. Dette er en unik inkluderingstanke som vi ønsker å bevare her på Kalvatræet, hvor vi klarer å gi de et godt faglig og sosialt miljø. Hvordan vil det gå med disse i et stort læringsmiljø med 450 elever nede på Eidsvåg skole? Det bekymrer oss veldig, og vi vil gjøre det vi kan for å unngå at dette blir en realitet. Vi er helt sjokkert over at de i det hele tatt vurderer dette. De barna som går her får med seg en ryggsekk med empati og omsorg for andre.

Vil flytte alle elevene

– Går alle elevene sammen?

– De er inndelt i grupper, men elevene fra forsterket avdeling inkluderes litt i klassene, på fellesarrangementer og i friminuttene sammen med de andre. Dette er en skolekultur vi har bygget opp gjennom mange år. Jeg forstår ikke hvordan disse barna skal kunne ivaretas i et miljø med 450 elever.

Her viser han til side 191 i høringsutkastet til ny skolebruksplan: «Det anbefales at Eidsvåg rehabiliteres/bygges ny til en barneskole med plass til inntil 450 elever, inkludert forsterket avdeling fra Kalvatræet».?

– Så det er snakk om å flytte alle elevene til Eidsvåg?

– Alle er tenkt flyttet, den forsterkede delen også. Skolestørrelsen her på Kalvatræet er helt perfekt, med et oversiktlig miljø og høy trivsel. Hvorfor endre på noe som virkelig fungerer? Elevene har det bra her.

Politikerne teller kroner

Trenden i dag går i retning av større skoler, begrunnet med at det da er større muligheter for å ha tilstrekkelig fagkompetanse i personalet, samt at kostnadene per elev er lavere ved større skoler. Kenneth Monsen er ikke uenig i en slik tankegang, samtid som han påpeker noe som er lett å glemme når politikerne teller kroner.

– Du kan helt klart ta bedre vare på de enkelte elevene i mindre miljøer, sier han.
– Det er opplagt i våre øyne. Når elevene flyttes til Eidsvåg, blir de tatt bort fra Kalvatræets nærmiljø.

For å finne ut hvor lang skolevei enkelte elever vil få, tok Monsen en kjøretur en kveld fra Våganeset, der noen av elevene bor, og til innkjørselen foran Eidsvåg skole.

– Jeg nullstilte kilometertelleren på Våganeset, og kom frem til at det er nøyaktig 5,1 kilometer. Det er altfor lang avstand for små førsteklassinger.

Byråden møtte skolene

Fungerende skolebyråd Roger Valhammer (Ap) har nå hatt egne møter med skoleledelse, tillitsvalgte, elevrådsrepresentanter og foreldre ved Kalvatræet, Eidsvåg og Kyrkjekrinsen skole, som er de tre Åsane-skolene som blir mest berørt dersom forslagene fra høringsutkastet blir vedtatt.

– Jeg synes det er fint at vi også har fått høre argumentene og perspektivene til ansatte og foreldre i møter, sier Valhammer, og legger til at han opplevde en veldig åpen tone og en konstruktiv dialog i møtene han hadde med de tre Åsane-skolene.

Fornøyd med møtet

– De burde komme på besøk før de la frem forslaget til ny skolebruksplan, kommenterer rektor ved Kalvatræet skole, Kenneth Monsen, som ellers sier seg vel fornøyd med møtet.
– Vi fikk vist de litt av hvordan vi tenker og jobber med inkludering. Elevene fra forsterket avdeling øvde til adventsstund sammen med elever fra 3. klasse da de kom, og jeg så på Roger Valhammer at dette gjorde inntrykk. De kjenner nok ikke godt nok til vår type skole og hvordan den fungerer.

– Fikk du noe håp om at de ville gå tilbake på forslaget?

– Ja. Jeg fikk en god følelse etter møtet, og de lovet å ta med tilbake alt vi sa.

Byråden ble rørt

Både foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og elevrådet på skolen deltok på møtet, som varte i over en time.
– De sa at dette var den første skolen de hadde vært på der de også fikk møte elevrådet.

Representantene fra FAU sa at skolen er helt unik, og oppfordret fungerende byråd til ikke å endre på noe som fungerer så godt. Etterpå ble han overlevert et brev skrevet av elever både fra den vanlige skolen og forsterket avdeling.

– Alle 170 elevene stod utenfor da de kom ut, som en stille markering. Jeg så at det gjorde inntrykk, at han ble rørt. Så jeg har en litt god følelse.

Av

Utdrag fra høringsutkastet til ny skolebruksplan

  • Rehabilitere og ruste opp Eidsvåg skole. Forsøke å etablere avlastningsskole for barnetrinnet på skolens tomt. Tomtens begrensninger gjør at ungdomstrinnet må flyttes.
  • Ungdomstrinnet på Eidsvåg skole flyttes til Åstveit ungdomsskole. Ungdomstrinnet har i dag 139 elever. Åstveit ungdomsskole har 347 elever.
  • Når Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert foreslås Kalvatræet skole avviklet og elevene vil bli flyttet til Eidsvåg skole, som da vil bli nærskolen.
  • Kalvatræet skole avvikles og Tveiterås skole flytter samlet inn i skolebygget.
  • Det bygges ny ungdomsskole på Ulset Vest for 400 elever. Forventes ferdig rundt 2020. Elever som går på Kyrkjekrinsen skole vil, om de ønsker det, overføres samlet til Ulset Vest.

Relaterte saker