Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SKAPER NY USIKKERHET: – Forslaget om å flytte barnetrinnet skaper ny usikkerhet, mener (fra venstre) Jørgen Ramsdal, Maybel Heimvik, Eirik Fjeldstad og Geir Karlsen.

Ønsker å beholde småtrinnene

Avdelingslederne og rektor ved Kyrkjekrinsen er glade for at skolen skal få leve videre, men mener at forslaget om å flytte barnetrinnene til Ulset Vest skaper ny usikkerhet.

– Dette forslaget er ikke noen særlig endring fra det forrige byrådets forslag. Også der ble barnetrinnet nedlagt. Det er bra at Kyrkjekrinsen består, men det er uheldig at barnetrinnet legges ned da vi tar de små bort fra sitt nærmiljø, sier Eirik Fjeldstad, avdelingsleder for trinn 10 ved Kyrkjekrinsen, som møter til intervju sammen med rektor Maybel Heimvik, avdelingsleder Jørgen Ramsdal (trinn 8 og 9) og avdelingsleder Geir Karlsen (trinn 5-7).

Glad for fredningen

Alle fire gir uttrykk for at tiden etter nedleggingsvedtaket i 2010 har vært vanskelig, og at de nå gleder seg over at det nye byrådet har fredet skolen.
– Saken har skapt mye frustrasjon og usikkerhet, så det var en lettelse å endelig få en konklusjon, sier Ramsdal.

– Tidligere varaordfører Tor Woldseth (Frp) sier at Kyrkjekrinsen skole er et veikryss, og at det ikke bor noen folk i nærområdet. Hva tenker dere om det?

– Det faller på sin egen urimelighet. Vi har flotte naturområder like ved skolen, og alle på barnetrinnet bor i umiddelbar nærhet, bortsett fra de som kommer med buss fra Hetlebakken, sier Fjeldstad.

– På ungdomstrinnet er rundt halvparten herfra, resten fra Haukås. Det hadde bare blitt omvendt dersom elevene som bor her skulle busses dit.

Ny barneskole

– Hva synes dere om byrådets forslag om å flytte barnetrinnet til en ny skole på Ulset Vest?
– Dette er problematisk for de barna som bor i skolens nærområder, enten det er snakk om å flytte dem til Li, Flaktveit eller Ulset Vest. En ting er at de vil få lenger skolevei, men vel så viktig er det at de mister tilknyttingen til skolen som en institusjon i nærmiljøet. Det skjer mye her både på ettermiddag/kveld, og 17. mai-arrangementet her er samlende for alle.

Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen har allerede uttrykt ønske om å fortsette samarbeidet om å ha en juniorklubb på skolen på kveldstid.
– Det bør vi få til, sier Heimvik.
– Jeg skjønner godt at foreldrene ikke liker at barna får lengre skolevei, noe som betyr at flere blir avhengig av skolebuss eller å bli kjørt til skolen. Men jeg skjønner også det politikerne sier om at de trenger større plass til ungdomstrinnet, i og med at Leikvang ikke vil bli bygget.

Mister svømmetilbud

Heimvik ønsker også å si noe om en annen del av forslaget til ny skolebruksplan, som inntil nå ikke har fått så stor oppmerksomhet.

– Vi synes det er svært alvorlig dersom svømmehallen på Rolland blir lagt ned, sier hun.
Kyrkjekrinsen har i dag totalt tre timer ukentlig med svømming (én time i ADO Arena, to timer på Rolland). Dette spinkle tilbudet betyr blant annet at ungdomstrinnet ikke har noe tilbud om svømmeundervisning. 
– Vi skjønner at gamle svømmehaller må rustes opp, men det burde vært andre alternativer enn bare å legge ned. Jeg stiller meg undrende til om det er plass til alle i ADO.

– Det er vanskelig å lære å svømme i en sliten gymsal, kommenterer Ramsdal.
– Gymsalen her er fullstendig sprengt, og i stedet busser vi derfor elever til Leikvanghallen. Jeg er nysgjerrig på hvordan de har tenkt å kunne gi et tilbud til alle elevene når dette blir en ren ungdomsskole.

Av

Magne Fonn Hafskor

Nærhet til nærskolen

  • På en rådgivningsside for skoler og barnehager tar Utdanningsdirektoratet til orde for kort gangavstand til skolen.
  • De viser her til svenske undersøkelser, som slår fast at dersom et nærmiljøareal ligger mer enn ti minutter unna brukerne målt i forhold til gangavstand, faller halvparten av dem fra.
  • «Ut fra en slik vurdering bør skoleanlegget derfor ikke ligge mer enn 10-15 minutter i gangtid unna der tyngdepunktet av potensielle brukere bor» skriver de, og anslår dette til en avstand på 200-300 meter - og med en maksimumavstand på en halv kilometer som «et brukbart kompromiss». 
  • En viktig forutsetning er da at målet «må kunne nås uten alvorlige barrierer, for eksempel sterkt trafikkerte veger».

Relaterte saker