Lokalavis for Åsane og omegn!
 • MIDT I TRAFIKKEN: Mandag morgen testet noen av Kalvatræet-elevene det de frykter kan bli deres nye skolevei.

 • AKSJONSGRUPPEN I AKSJON: Rundt 50 elever og foreldre stilte utenfor skolen forrige tirsdag da bystyrets skolekomite kom på befaring. (MMS-foto: Gjertrud Hernholm-Selvik)

 • FARLIG SKOLEVEI: – Målet med denne turen er å vise hvor farlig veien kan være, sier Gjertrud Hernholm-Selvik (til venstre), som leder den nye aksjonsgruppen Bevar Kalvatræet skole. Til høyre: Trude H. Nordli.

 • MIDT I TRAFIKKEN: Mandag morgen testet noen av Kalvatræet-elevene det de frykter kan bli deres nye skolevei.

 • MIDT I TRAFIKKEN: Mandag morgen testet noen av Kalvatræet-elevene det de frykter kan bli deres nye skolevei.

 • MIDT I TRAFIKKEN: Mandag morgen testet noen av Kalvatræet-elevene det de frykter kan bli deres nye skolevei.

Kalvatræet-elevene tvinges ut i trafikken:

– Skolebyråden tør ikke møte oss

– Jeg tror ikke skolebyråden tør å møte den store foreldregruppen på Kalvatræet, sier Gjertrud Hernholm-Selvik, som har invitert en rekke politikere til å delta i fakkeltog for den lille nærskolen. Mandag morgen testet noen av elevene det de frykter kan bli deres nye skolevei.

Undertegnede kjenner seg heller ikke helt trygg når jeg stiller meg opp langs veien innerst i Eidsvåg for å ta bilder av en lite gruppe elever fra Kalvatræet skole. Trafikken er stor så tidlig på morgenen, og på den smale broen like ved båthavnen er det kun passering for biler i én retning om gangen. Det er mørkt, og hadde det ikke vært for at samtlige elever er kledd i refleksvester, ville det nok vært vanskelig for bilistene å få de med seg.

Kabalen går ikke opp

– Målet med denne turen er å vise hvor farlig veien kan være, sier Hernholm-Selvik, som leder den nye aksjonsgruppen Bevar Kalvatræet skole.
Hun møter oss sammen med Trude H. Nordli. Begge har barn som går på Kalvatræet, og begge er sterkt engasjert i kampen for å redde skolen fra å bli lagt ned.

Høringsutkastet til skolebruksplanen minner mer og mer om en kabal som ikke går helt opp. For Kalvatræets del er det snakk om å avvikle skolen så snart Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert. Ungdomsskoleelevene fra Eidsvåg vil da flyttes til Åstveit for å gi plass til de rundt 170 elevene (inkludert 22 elever med spesielle behov) fra Kalvatræet. Spesialskoleelevene som i dag går på Tveiterås vil så flyttes over til Kalvatræet.

Gangavstand til skolen

Foreldre både ved Eidsvåg og Kalvatræet har nå dannet aksjonsgrupper klar for å kjempe for skolene sine, og Hernholm-Selvik ser ikke bort fra at det her kan bli snakk om et samarbeid.

– Dersom dette går gjennom, så blir det ille for begge skolene, mener hun, og viser spesielt til hvordan dette vil bety økt trafikk langs den smale Eidsvågveien når elever skal fraktes i begge retninger både morgen og ettermiddag.
– Nesten alle Kalvatræet-elevene har i dag gangavstand til skolen. Det er veldig synd at de skal miste denne muligheten til å bevege seg ute.

Oversiktlig skolemiljø

De to aksjonistene er også opptatt av de 22 psykisk utviklingshemmede elevene ved Kalvatræet, som ved flytting til Eidsvåg både vil miste et trygt, godt og oversiktlig skolemiljø.

– Eidsvåg skole er for stor til å kunne integrere dem på en god måte, mener Hernholm-Selvik.

– På Kalvatræet er de med de andre elevene både i klasserommet og i friminuttene, legger Nordli til, og forteller hvordan en elev fra denne gruppen tok kontakt med datteren hennes da de besøkte Pepperkakebyen i Bergen før jul.
– Barna våre ser på dem på samme måte som på andre klassekamerater.

Samler underskrifter

Kalvatræets gode skolemiljø understrekes av både foreldre- og elevundersøkelser. Ingen av de som har svart på disse har rapportert om mobbing. Skolen skårer også svært bra på nasjonale prøver, og de to er overrasket over at dette ikke tillegges større vekt i forslaget til skolebruksplanen.
– Vi har gode lærere som ser den enkelte elev, det er veldig lite konflikter mellom elevene, og vi har noen fantastiske uteområder, oppsummerer Nordli.

Aksjonskomiteen går nå fra dør til dør i området for å samle underskrifter mot nedleggelsen og dele ut invitasjon til fakkeltog på skolen neste torsdag (21. januar) kl. 18. De har også invitert fungerende skolebyråd Roger Valhammer, ordfører, byrådsleder, skolekomiteen og en rekke andre politikere.

Utfordrer skolebyråden

– Skolebyråden tør nok ikke komme, tror Hernholm-Selvik, som likevel regner med å få veksle noen ord med ham på det åpne foreldrerådsmøtet på Eidsvåg skole i dag kl. 19.

Nå har vi snakket lenge, men de to er fortsatt ikke tom for argumenter. Det er som om det skjer noe med folk når nærskolen deres trues av nedleggelse; det trigger på en måte noen av de innerste beskytterinstinktene. Så er skolen også en viktig medspiller i foreldrenes hverdag, og betyr mye mer enn kun et sted å plassere barna mens de voksne er på jobb. Dette understrekes  i en epost aksjonsgruppen har fått fra styrer ved Åstveit sykehjem, Rolf Agnar Breistein (se egen sak), der han viser til det gode samarbeidet de har med skolen.

Mer informasjon: Facebookgruppen Nei til nedlegging av Kalvatræet skole

Av

Magne Fonn Hafskor

Aksjonsgruppens argumentliste

 • Etter omfattende rehabilitering er Kalvatræet et godt og funksjonelt skolebygg.
 • Prognosene viser jevne elevtall i årene fremover. Det foregår et generasjonsskifte, hvor de eldre flytter ut, og barnefamilier flytter inn.
 • Nærmiljøet er et trygt, godt og velstående område, med sunne verdier og få/ingen problem med rus- og mobbeproblematikk.
 • Skolen er en positiv arena i nærmiljøet, både i og etter skoletid.
 • Kalvatræet er plassert i naturskjønne omgivelser mellom skog og golfbane, med sikker skolevei for de elevene som går til skolen.
 • Skolen er en trygg base, med flotte og omsorgsfulle lærere, som ser den enkelte elev.
 • Skolen har gode resultater på nasjonale prøver, i tillegg til å ha gode resultater på elev- og foreldreundersøkelser.
 • Elevene i forsterket avdeling inkluderes i de vanlige klassene. Dette er mulig fordi skolen er liten og oversiktlig.
 • Alle elevene i de ordinære klassene får slik fra første skoledag lære at ikke alle er like privilegert, og toleranse og tålmodighet får en ny mening. Kalvatræet skole integrerer, inkluderer og viser mangfoldet i befolkningen.
 • Elever fra trinn 7 er ukentlig på besøk på Åsveit sykehjem, til felles glede for både beboere og elever. Ved flytting av elevene til Eidsvåg vil dette være umulig å få gjennomført.
 • Skolen og skoleplassen benyttes også etter skoletid, med Fredagsklubb for elevene på trinn 1-4 og Kalvotek for elevene på trinn 5-7.
 • Skoleveien til Eidsvåg skole er meget trafikkfarlig. Veien er meget smal, uten fortau flere steder.
 • Ved trafikkuhell i Eidsvågstunnelen brukes veien rundt Eidsvågneset, og dette skal være en vei hvor vi sender våre førsteklassinger til skolen.
 • Vi opplever at dette handler om økonomi. Man vil med dette forslaget gå fra tre skoler til to i vårt område.
 • Vi aner også at dette forslaget kommer, fordi skolebyråden tror dette er minste motstands vei.
 • Mer informasjon: Facebook-gruppen «Nei til nedlegging av Kalvatræet skole».

Relaterte saker