Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SVIKTET AV POLITIKERNE: – Alt av byutvikling i Åsane nord henges på Nyborgtunnelen, mener Jan Terje Espeland (til venstre) og Christian Rolland, som etterlyser politikere som ser mulighetene for å bygge opp et godt miljø i området. Leikvang skole bør da være noe av det første som kommer på plass.

– Vi blir holdt for narr

– Vi har et inntrykk av at det som skjer nord for Eikåstunnelen ikke er så interessant, sier Christian Rolland og Jan Terje Espeland, begge medlem av Haukås FAU og begge klar for å kjempe for å få på plass Leikvang skole?

I forrige skolebruksplan ble det vedtatt at det skulle bygges ny ungdomsskole på Leikvang for 500 elever, og at Kyrkjekrinsen skole da skulle legges ned.
I høringsutkastet til ny skolebruksplan er alt dette snudd på hodet. 

Ble lovet skole innen 2010

Nå legges det opp til at Kyrkjekrinsen fortsetter som ren ungdomsskole for 400 elever, mens den lenge planlagte Leikvang skole legges på is fordi den «på grunn av utsatt boligbygging vil få relativt få elever hvis den bygges nå». Kommunen vil likevel sikre seg tomt «for framtidig befolkningsvekst og elevtallsvekst».

– Vi var lovet at skolen skulle komme i 2010, sier Jan Terje Espeland, som flyttet til Breistein i 2005. 

– Den gangen var vi innforstått med at det skulle komme en ungdomsskole. Min eldste begynte på Kyrkjekrinsen i høst, og den neste begynner til høsten i år. Det eneste vi har sett, er at bilkøene øker, og at alle boligplanene er lagt på vent frem til Nyborgtunnelen kommer.

Liten befolkningsvekst

– Prognosene er vel heller ikke på deres side; med liten vekst i elevtall fremover?

– Ja, men dette er skapt av de samme folkene. Det bor tross alt 8000 mennesker her ute, som er like mye som i Knarvik. Vi ble lovet at Leikvang skole skulle komme på tross av den svake befolkningsveksten. Her handler det om å være i forkant av utviklingen.

– Med unntak for i nord, så er alle steder i Åsane dekket med egen ungdomsskole, legger Christian Rolland til.
– Det vi ser nå, er akkurat det samme som har skjedd med Nyborgtunnelen. Politikerne fraskriver seg ansvaret; og skyver det fra seg.

Frykter nytt Flaktveit

Han er også skeptisk til planen om å fylle Kyrkjekrinsen med elever til «langt over randen».
– Da blir det ikke så store muligheter for vekst.

– Veksten vil komme der Bybanen stopper, mener Espeland.
– I det øyeblikket den kommer til Nyborg og Vågsbotn, vil boligbyggerne komme etter. Da må det være bedre å bygge skolen i forkant av utviklingen. Slik det er nå, føler vi at byutviklingen bare blir nedprioritert når det gjelder Åsane nord; at vi kun blir betraktet som en gjennomfartsåre. 

Christian Rolland frykter at området skal få en utvikling tilsvarende den som var på Flaktveit.

– Boligutbyggingen vil skje fort så snart Nyborgtunnelen kommer. Det går kjappere å sette opp tusen boliger enn én skole.
 

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker