Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KJEMPER FOR LEIKVANG: – Allerede i dag er det 250-300 ungdomsskoleelever i dette området, og det før den videre utbyggingen er begynt. Så elevgrunnlaget for Leikvang er der allerede, sier Tor Woldseth, her foran det utpekte området for den lenge planlagte skolen.

– Det er bare jeg som holder liv i Leikvang-planene

– Bergen fortjener ikke slike politikere som Pål Hafstad Thorsen, tordner Tor Woldseth (Frp), med henvisning til valgløftet om å rydde opp i «over et tiår med rot fra Høyre» i saken om Leikvang ungdomsskole.

I et intervju med Åsane Tidende forrige onsdag karakteriserte Christian Rolland fra Haukås FAU dette valgløftet som «lystløgn og arroganse på et helt nytt nivå». Tor Woldseth har ingen problemer med å gå videre på denne uttalelsen.

Er i rute

– Jeg synes han har vært lite etterrettelig. Under valgkampen lovet han ettertrykkelig at han skulle «rydde opp» etter det blå byrådet når det gjelder Leikvang skole. Så gjør han stikk i strid med det han har lovet etter at folk har valgt han inn. Det er svikefullt. Bergen fortjener ikke slike politikere. Slik det er nå, er det bare jeg som holder liv i Leikvang-planene.

Trøsten er at reguleringsplanen for denne ungdomsskolen er i rute og går sin gang.
– Den er ikke stoppet, det har jeg fått bekreftet fra kommunaldirektør for eiendom, Tor Corneliussen, sier han.

Fortjener ny skole

– Dette ville blitt et supert oppvekstmiljø for ungdom i nordre del av Åsane, menerWoldseth.
– I dag har de ingen felles arena, men er splittet opp og sendt til skoler utenfor området. Dette er en del av Åsane som er blitt brukt som saldering for å holde liv i andre skoler, og det på bekostning av disse barnas nærmiljø. Slik kan vi ikke ha det. Jeg frykter for at vi kan få den samme utviklingen her som vi hadde på Flaktveit en gang i tiden.

– Argumentet mot å bygge skole nå er vel at det er innført byggestopp i området, og at den forventede befolkningsveksten dermed uteblir?

– Det er ikke snakk om byggestopp, men en rekkefølgebestemmelse som sier at tilførselsveien mot Nordhordland må gjennomføres først. Dette er en sak som Statens vegvesen ser på nå.

– Du tenker på Nyborgtunnelen? Men det er vel langt frem til den kommer?

– Det vet vi ikke. Dersom det er slik, kan det likevel gjøres noen tiltak for å utbedre veien på de verste partiene. De største byggeområdene rundt Haukås har allerede fått god vei mot sentrum.

Elevgrunnlaget er der

Woldseth mener at dette området nå bør kunne vurderes å bli tatt i bruk som byggeområde.

– Allerede i dag er det 250-300 ungdomsskoleelever i dette området, og det før den videre utbyggingen er begynt. Så elevgrunnlaget for Leikvang er der allerede.

– Er det ikke mulig at dette vil endre seg når Bybanen får endestopp i Vågsbotn?

– Nei, det tror jeg ikke. Husk at Bergen nå vokser betraktelig. Innvandringen alene fyller raskt opp en skole; det er det ikke tatt høyde for. Området her er allerede satt av, og utbyggerne ønsker å komme i gang.

– Hva med Kyrkjekrinsen skole. Ønsker du fortsatt å legge den ned?

– Det jeg sier, er at lokalmiljøene må få gode oppvekstvilkår. Det fikk vi på Flaktveit da Breimyra ble bygget opp mot idrettsanleggene. Da fikk vi ro. Dette vil vi også få til på Leikvang, med en ny skole i et område som er godt egnet for barn og unge på dagtid og kveldstid.

Kyrkjekrinsens fremtid

– Nå spurte jeg om Kyrkjekrinsen?

– Den vurderingen; det må vi se på. Vi er mest opptatt av å ta vare på barnetrinnet på Kyrkjekrinsen. Det vil være det vanskeligste for meg å gjøre noe med. Nærmiljøet i dette området har mye ungdomsskoler og aktivitetsarenaer. Det har ikke den store nordre bydelen fra Kyrkjekrinsen og like ut til broen.

– Du ser for deg Kyrkjekrinsen som en ren barneskole?

– Nei, dette må vi se på etter hvert som tiden går.

– Du vil ikke si noe nå?

– Kyrkjekrinsen ligger der. Den kan bli en liten barneskole, eller vi kan finne en annen løsning. Det som er viktig, er at de andre områdene også får sin arena. Jeg synes ikke det er riktig at nordre del av Åsane skal fylle opp dødplassene på de andre ungdomsskolene. De fortjener sitt eget oppvekstmiljø på lik linje med de andre.

Utslått av sykdom

– Avdelingen min prøver å få til et Leikvang-møte med FAU på Haukås skole snarlig, sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen, som den siste uken har vært utslått av sykdom.

Thorsen har en del fartstid som medlem av skolekomiteen, et verv han overtok etter sin forgjenger Ruth Grung. Begge Ap-politikerne har tidligere vært tydelige på at nærmiljøet på Haukås og Hordvik skulle få et nytt oppvekstområde lokalisert opp mot en ny Leikvang skole, og nærmest vegg i vegg med et moderne idrettsanlegg.

– Tor Woldseth (Frp) hevder både at du er «lite etterrettelig», «svikefull» og at Bergen ikke fortjener «slike politikere». Hva tenker du om det?

– Skolestrukturen i Bergen diskuteres best uten å falle ned på Tor Woldseths usaklige nivå. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere hans karakteristikker av meg personlig. Jeg ønsker Woldseth alt godt.

– Men det er vel riktig at du har lovet å «rydde opp» etter det blå byrådet?

– Ja, og denne ryddejobben er vi allerede i gang med. 21 skoler er uten helseverngodkjenning, og Bergen kommune må investere omkring 5,5 milliarder kroner for å innhente vedlikeholdsetterslepet.

Ikke behov for Leikvang

Rundt en tredjedel av elevmassen i Bergen er berørt av dette skoleforfallet, noe som setter byrådet i en usedvanlig krevende situasjon, uansett politisk farge. Byrådet prøver nå å «peke en retning ut av uføret» gjennom skolebruksplanen, blant annet med det de ser som «helt nødvendige tiltak» for skolestrukturen.

– Det forrige byrådet, som Tor Woldseth selv var en del av, prøvde i 12 år å få etablert en skole på Leikvang uten å lykkes med dette. Vår vurdering er at det per i dag ikke er behov for en ny ungdomsskole på Leikvang, blant annet fordi forventet boligutbygging i området har stagnert, forklarer han.

– Men skal vi spå om framtiden, så kan behovet for en skole komme. Derfor vil kommunen sikre seg tomt slik at en skole raskt kan etableres når behovet en dag kommer.

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker