Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TOK KAMPEN FOR NÆRMILJØET: – Dersom ingen plutselig forandrer mening nå, har vi i denne omgangen vunnet frem. Vi ser nå at det faktisk nytter å engasjere seg, og at politikerne hører på det som blir sagt, sier Gjertrud Hernholm-Selvik.

  • STORT ENGASJEMENT FOR LITEN SKOLE: Rundt 60 engasjerte lærere, foreldre og besteforeldre møtte frem da aksjonskomiteen Bevar Kalvatræet skole og FAU inviterte til folkemøte om den lille nærskolens fremtid. (MMS-foto: Privat)

  • FLERTALLET VIL BEHOLDE KALVATRÆET: Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen berømmet de fremmøtte for det store og ektefølte engasjementet, og sa også at han, da han satt i opposisjon, var imot å legge ned skoler som Kalvatræet. Til høyre: Merete Bogen, sjef for kommunens Seksjon for strategi og utredning. (MMS-foto: Privat)
     

Vant kampen for nærskolen

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen sier nå klart at han vil beholde Kalvatræet som barneskole, slik den er i dag. – Dette viser at det faktisk nytter å engasjere seg, og at politikerne hører på det som blir sagt, sier Gjertrud Hernholm-Selvik, den lokale ildsjelen som har stått i bresjen for aksjonen Bevar Kalvatræet skole.

FAU, aksjonskomiteen Bevar Kalvatræet skole, foreldre og lærere møtte skolebyråd Pål Hafstad Thorsen på et folkemøte sist tirsdag. Her kunne han fortelle de fremmøtte at slik det ser ut nå, er det politisk flertall for å beholde skolen.

– Pål Hafstad Thorsen berømmet oss for vår saklige argumentasjon og ektefølte engasjement, sier Gjertrud Hernholm-Selvik, den lokale ildsjelen som har stått i bresjen for aksjonen Bevar Kalvatræet skole.

Vant frem

Hun var til stede på møtet, og oppfattet at byråden la seg «ganske flat».
– Etter en liten time, hvor han flere ganger sa at vi fikk stå løpet ut, og at det ikke var flertall for forslaget, fant vi ut at det var like greit å avslutte møtet, forteller hun.

– Så hvis ingen plutselig forandrer mening nå, har vi i denne omgangen vunnet frem. Vi ser nå at det faktisk nytter å engasjere seg, og at politikerne hører på det som blir sagt.

Møtte skolekomiteen

Hernholm-Selvik, sammen med Trude Nordli, har også møtt bystyrets Komite for barnehage, skole og idrett, der hun oppfordret politikerne til å bruke samvittigheten og magefølelsen sin når de skal ta avgjørelsen om Kalvatræets fremtid.
– Det var en ganske stille forsamling etterpå, sier hun.

– Jeg vil takke alle på Kalvatræet skole for et svært godt folkemøte, kommenterer Thorsen.
– De argumenterer saklig og godt for sitt syn i saken, og jeg opplever at vi har en gjensidig respekt for hverandre i den prosessen som nå pågår med skolebruksplanen.

Bystyret avgjør

– Er det riktig at dere nå er innstilt på å beholde Kalvatræet som barneskole?

– Den politiske innstillingen til skolebruksplanen vil bli utarbeidet først etter at høringsfristen er utløpt den 26. februar. Men det pågår politiske sonderinger mellom partiene i bystyret, og det er nok velkjent at det ikke er stor tilslutning til forslaget om å flytte elevene fra Kalvatræet skole til Eidsvåg skole.

– Hvilke konsekvenser kan dette eventuelt få for andre deler av skolebruksplanen? Jeg tenker da spesielt på Eidsvåg skole.

– Uavhengig av hva som skjer med Kalvatræet skole, så må Eidsvåg skole gjennom omfattende rehabilitering og nybygging, svarer skolebyråden.

Endelig avgjørelse i juni

Barneskolen i Eidsvåg vil få avlastningsskole i dagens nærmiljø, mens ungdomstrinnet vil bli flyttet midlertidig til Åstveit skole, slik det går frem av høringsutkastet til ny skolebruksplan. Det blir så opp til bystyret å vurdere om dette skal være en permanent løsning for ungdomstrinnet. Svaret på dette kommer etter at byrådet har utarbeidet den politiske saken, og etter at byens folkevalgte har tatt stilling til forslaget til skolebruksplan i bystyrets møte i juni.

Av

Magne Fonn Hafskor

Skolebruksplanens forslag

  • Rehabilitere og ruste opp Eidsvåg skole. Etablere midlertidig avlastningsskole for barnetrinnet på skolen mens arbeidet pågår.
  • Tomtens begrensninger gjør at ungdomstrinnet fra Eidsvåg flyttes til Åstveit ungdomsskole, der de blir værende også etter ombyggingen.
  • Når Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert, foreslås Kalvatræet skole avviklet og elevene flyttet til Eidsvåg skole, som da vil bli nærskolen.
  • Kalvatræet skole avvikles og Tveiterås skole flytter samlet inn i skolebygget.
  • Høringsfristen for forslaget til ny skolebruksplan er satt til 26. februar.

Relaterte saker