Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GIR EN HÅND: Sissel Bringeland, banksjef for DNB i Bergen Nord og Sogn & Fjordane, forteller at banken ønsker å være en trygg hånd førstegangs boligkjøpere kan holde i gjennom hele prosessen fra tanken på å kjøpe noe eget til overtakelsen. – Dette er tross alt en av livets aller største investeringer, sier hun.

– En av livets største investeringer

Nylig inviterte DNB til nyåpning i Åsane, og de satser sterkt på rådgiving. – Førstegangskjøpere skal gjøre en av livets største investeringer, og vi ønsker å være hånden de kan holde i gjennom hele prosessen, sier Sissel Bringeland.

DNB la for kort tid siden ned halvparten av kontorene sine på landsbasis, men i Åsane satser de videre. Nylig hadde de nyåpning i lokalene på Åsane storsenter. Sissel Bringeland, banksjef for DNB i Bergen Nord og Sogn & Fjordane, forteller at de aller fleste i dag hjelper seg selv i det daglige på nett og mobil til å betale regninger, sjekke saldo og overføre penger.

– Dette er årsaken til at vi nå møter kundene på en annerledes måte. Skrankene er fjernet, og vi satser enda sterkere på god rådgivning, sier hun.

Den første boligen

Bringeland forteller at mange ønsker å treffe en rådgiver når det er snakk om de store hendelsene i livet som for eksempel kjøp av den aller første boligen, ved samlivsbrudd og dødsfall.

– Et stort antall av kontorene våre er nå nedlagt, men vi har stor tro på at det er viktig med tilstedeværelse i de store beboerområdene. Bankfilialen har blitt omgjort til en butikk, der vi har en fysisk presentasjon av alle produktene våre, sier hun.

Et av hovedområdene banken gir råd om til kundene sine er boligkjøp, og spesielt førstegangskjøpere viser stor interesse for å treffe en av bankens rådgivere.

– Kjøp av bolig er en stor investering. Trolig den aller største folk gjør i løpet av livet sitt. På internett florerer det av informasjon, og vi ønsker å være den hånden de kan holde i gjennom hele prosessen, sier Bringeland.   

– Tre år er et minimum

Banksjefen fremhever at det er mye å tenke på i prosessen som går fra tanken på å kjøpe bolig via å skaffe finansieringsbevis og visning til budrunder, kontraktsmøte og til slutt overtakelse.

– I DNB Åsane arbeider det erfarne rådgivere, og de har vært med på hundrevis av de fleste situasjonene du kommer innom i løpet av boligkjøpsprosessen. De vet hvilke fallgruver du kan havne i, og hva som er lurt å sjekke og ha kontroll på i hver enkelt av fasene, sier Bringeland. 

Hun trekker frem en rekke ulike elementer som bør være nøye overveid før en kunde velger å kjøpe en leilighet eller et hus.

– Tidsperspektiv er vesentlig. Når du kjøper en bolig bør du bo der i minst tre år. Du skal samtidig være observant på at prisene kan falle, og det kan spise opp egenkapitalen din. Spesielt om du bor et sted kun i en kort periode, poengterer hun.

Bringeland ber også unge par tenke på om de ønsker familieforøkelse den nærmeste tiden.

– Hvis dette er en del av planen deres bør de ha i bakhodet at boligen de velger bør være et sted de kan trives også når de har fått sitt første barn, sier hun.

Nyttig å leke med tall

Egenkapital er det også en del unge som har spørsmål om, ifølge Bringeland.

– I tillegg er det mange som lurer på forskjellen mellom en selveierleilighet og en i et borettslag, sier hun.

Når det gjelder borettslag er fellesgjeld et tema.

– Da er det lurt å høre med borettslaget om det er planlagt noe arbeid i nær fremtid som vil medføre økt gjeld og husleie, sier hun.

Rådgiverne i banken spør også unge førstegangskjøpere om hvor mye de er villige til å betale for å bo.

– Dette sammenligner vi med det de betaler i leie i dag. Hvis dette ikke samsvarer må de kunne svare på hva de er villige til å kutte i dagens forbruk, for å ha råd til leiligheten de drømmer om, sier hun.

DNB benytter et nøkternt budsjett fra SIFO med månedlige utgifter. I tillegg tar de med inntekt, egenkapital og eventuell annen gjeld til dem som søker lån for å beregne hvor mye den enkelte kan benytte til å kjøpe bolig. 

– Vi opplever at de fleste unge synes det er både nyttig og trygt å snakke med en av rådgiverne. De synes det er interessant å leke med tall, og på den måten ser de hva de har råd til og hvor stort lån de kan klare å betjene, sier hun.

Sparing og forsikring

Bringeland trekker også frem forsikring. Ifølge henne er det mange som ikke tenker over hvor viktig det er å forsikre den personlige økonomien sin etter å ha påtatt seg et stort lån.

– De aller fleste er flinke til å forsikre leilighet og innbo, men det er ikke like mange som er bevisste på at de risikerer å måtte selge boligen sin igjen dersom de skulle bli uføre eller langtidssykemeldte, forteller hun.

For å få råd til din aller første bolig anbefaler banksjefen at du sparer i BSU straks du har lønnsinntekt.

– Det finnes ingen spareform med lav risiko som gir samme avkastning. Renten ligger på 3,20 prosent for øyeblikket. I tillegg har du skattefradraget. Hvis du sparer 25 000 kroner i året betaler du 5 000 kroner mindre i skatt, forteller hun.

Bringeland sier at banken også vektlegger spareevne når de skal bevilge lån til kunder.

– Du har gjerne en utfordring dersom du sier at du fint klarer 12 000 kroner i boutgifter hver måned, dersom du betaler 6 000 kroner i dag og samtidig ikke har penger på sparekonto, sier hun.

Handlingsrom

Banksjefen legger til at sparing viser at de unge har lyst til å kjøpe bolig, og at de er vant til å sette til side penger.

– Vi har et visst handlingsrom overfor unge kunder. Maksimalt ti prosent av alt vi låner ut kan gå til personer som enten ikke har klart å spare opp 15 prosent egenkapital eller som har en økonomi som ikke går helt rundt etter våre budsjetter på nåværende tidspunkt. Sistnevnte gruppe har som regel et godt lønnspotensial på kort sikt, sier hun.

Nå ser hun og resten av DNB Åsane frem til å hjelpe flere åsabuer inn på boligmarkedet.

– Det nye kontoret vårt har blitt veldig bra, og vi mener at bydelen fremdeles har et stort potensiale. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Sissel Bringeland.

 

 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no