Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NEI TIL GODSTERMINAL PÅ HAUKÅS: – Vi politikere skal ikke kimse av den opinionen vi finner i nærmiljøene, sier Tor Woldseth, som heller vil bygge en ny Ekebergslette enn godsterminal på Haukås. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

- Jeg skulle gjerne stoppet det hele

Om Tor Woldseth får bestemme blir det ingen godsterminal i Åsane nord.

Denne uken ble det klart at fagetaten til Bergen kommune Haukås som ny lokalisering for godsterminalen.

– Jeg skulle gjerne ha stoppet hele driten, sier Woldseth, og viser blant annet til Jernbaneverkets rapport om «konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen» - der målet er å finne frem til «en langsiktig arealmessig planavklaring for ha?ndteringen av gods i Bergensregionen».

Fire alternativer
Dagens terminaler på Dokken og Nyga?rdstangen har begrensede arealer, og behovet er stort for å få på plass et større logistikknutepunkt for fremtidens næringstransporter.

Når det gjelder Haukås, har det etter det Woldseth har oppfattet vært lite lokal aktivitet rundt forslaget.

– Det forundrer meg, siden prosjektet kommer til å legge beslag på et svært område, inkludert hele Haukås gård, sier han.

– Det vil vel også ødelegge for elvemuslingen?
– Jeg forstår ikke alt det oppstyret om elvemuslingen, men man finner sikkert en måte å bevare de på. En godsterminal vil kreve at mesteparten av området må legges i rør.

– Hva tenker du om å legge den hit?
– Jeg kommer til å kjempe mot Haukås. Jernbanegodshavnen burde vært lagt på østsiden av rullebanen på Flesland, i det området der Forsvaret i dag eier, men ikke bruker.

– Hvorfor vil du ikke ha den på Haukås?
– Jeg synes det ligger for avsides til. Mesteparten av jernbanegodset går sør for Bergen. Haukås ligger også kinkig til når det gjelder lastebiltransport.

Kongen av Åsane nord

Dette er likevel ikke det viktigste poenget for den selvoppnevnte kongen av Åsane, eller skal vi si Åsane nord.
– En godsterminal her ute vil lage store problemer for nærmiljøet frem til ny E16 og E39 kommer, sier han.
– Den vil ødelegge mye av markene rundt Haukås, et flott område som vi heller kunne tatt i bruk som en ny Ekebergslette for barn og unge. Dette er et dårlig alternativ, men altså likevel et alternativ som departementet tar med i sin beregning. Vi politikere skal ikke kimse av den opinionen vi finner i nærmiljøene.

Av

Magne Fonn Hafskor

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no