Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SJOKKERT: Mariann Herland fra Myrdalskogen er sjokket over at Forsvaret har gjennomført en øvelse på Skinstø skole uten å varsle velforeninger eller øvrige beboere skriftlig. Herland er også skuffet over at Forsvaret ikke har ryddet skikkelig opp etter seg.

  • LØSPATRON: En løspatron, som minner om øvelsen som var, lå utenfor en av inngangene til det nedlagte skolebygget.

  • KNUST: 12 vinduer var knust etter øvelsen torsdag i forrige uke. Flere steder lå det glassbiter på bakken under rutene.

Beboere raser etter militærøvelse på Skinstø

Torsdag brukte Forsvaret Skinstø skole til militær trening. Mariann Herland er skuffet og sint. – Beboerne ble ikke godt nok varslet og skolen framstår rasert etter øvelsen, sier Herland, som ber Forsvaret komme tilbake og sikret bygget bedre. – Nå er det farlig å oppholde seg rundt skolen, sier Herland til Åsane Tidende.

Åsane Tidende var på skolen dagen etter øvelsen. 12 vinduer var knust fra utsiden og de lå glassbiter en rekke steder nedenfor vinduene. Utenfor en av inngangsdørene fant vi en løspatron. I dette området leker altså barn og unge daglig.

- Jeg er sjokket over at Forsvaret har fått lov til dette uten at det stilles strengere krav til sikring og informasjon. Jeg skjønner at de må ha øvelser, men da må dette varsles skriftlig på forhånd, sier Mariann Herland.

Hun har vært i kontakt med en av de som arrangerte øvelsen.

- Vedkommende fortalte at de hadde ringt på til folk samme formiddag for å informere, men hvem er hjemme på dette tidspunktet. Barna er på skole, voksne er i jobb, sier hun.

Skolen rasert

Ane Falck er en av dem som kom hjem ved 16.30-tiden på torsdag. Hun ble møtt av 10-15 menn i fullt militært utstyr.

- De hadde stengt velforeningens parkeringsplass. Jeg tok kontakt med ansvarlig person, og fikk vite at det utspilte seg en militær øvelse på området. Vi har ikke fått informasjonen om at en øvelse skulle holdes, men denne personen fortalte at de hadde tatt en runde og ringt på dørene til folk mellom 08.30 og 11.00, altså når de fleste voksne er på jobb, forklarer hun.

Øvelsen skal ha blitt avsluttet i 17-tiden. Foreldre tok seg da en tur rundt skolen for å se at alt så greit ut. Det gjorde det ikke.

- De fleste vinduene var knust og det lå store glasskår på bakken. Dette er ikke bra. Her er lekeplass, fotballbane og turområde for dyr og voksne. Området er ikke forsvarlig å bevege seg på nå, sier Falck.

Skaper uro

Falck og Herland føler vantro og sinne over for kommune og militær.

- Vi er blitt dårlig behandlet først og fremst grunnet mangel på informasjon. Og i disse tider hvor det er så mye uro i verden, er det ikke rart at de litt eldre barna blir skremt når de møter menn i militær uniform rett utenfor deres hjem, sier de.

I en e-mail til Bergen kommune skriver Falck; «Håpet er at kommune og andre ansvarlige ordner opp i denne saken. Vi som bor i området ønsker å få utdypet informasjon om de aktiviteter og planer som gjelder for Skinstø skole. Bygget er nå rasert, og vil kunne trekker til seg uvedkommende. Vi som beboere i området aksepterer ikke at bygget og området blir rasert på denne måten».


Forsvarsdepartementet:

- Vi har registrert misnøye

Major Vegard Finberg i Forsvarsdepartementet forteller at de har registrert misnøye blant beboerne i Myrdalskogen. Han tar også selvkritikk på at opprydningen burde vært bedre.

Majoren opplyser at det er Marinejegerkommandoen som hadde øvelse øverst på Skinstø torsdag 17. mars.

- Marinejegerkommandoen (MJK), som er en del av Forsvarets Spesialstyrker (FS) samarbeider med politi, brannvesen og eiere av bygg som skal rives, for å kunne finslipe sine ferdigheter innenfor bekjemping av terrorister i sivile bygg med samme struktur og standard.

- Har dere varslet beboere, velforeninger og borettslag rundt skolen godt nok i forkant av øvelsen?

- I dette tilfellet varslet vi politiet. Vi kontaktet også nærmeste beboere samme dag ved å ringe på dører. Det ble i tillegg skiltet med «øvelse pågår» og satt opp markeringstape rundt hele området. Dessuten var en militær representant plassert ut under øvingen, for å være tilgjengelig på spørsmål fra publikum. Forsvaret ser at varslingen kan gjøres på forskjellige måter. Vi registrerer også misnøye med denne saken og tar dette med oss videre i planleggingen av liknende øvelser, forsikrer Finberg.

Tar selvkritikk

Minst 24 timer etter øvelsen var det fortsatt 12 usikrede knuste vinduer, glasskår på bakken og løspatroner. Da Åsane Tidende var på ny befaring mandag 21. mars, var det satt kryssfinerplater over det fleste vinduene. Men flere steder dekket dette bare 2/3 deler av det knuste vinduet. I tillegg lå det glasskår strødd flere steder.

- Er dette godt nok?

- I etterkant av treningen, ser vi at umiddelbare oppryddingstiltak burde vært gjennomført med større presisjon, og avdelingen jobber nå med å gjøre ytterligere opprydning og sikring på bygget, sier han.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no