Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KRITISK: Jørund Vandvik mener at det er en svært dårlig løsning å legge den nye godsterminalen til Haukås. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor)

– Vi må vise at dette er en dårlig løsning

Mandag formiddag kommer politikere på befaring i forbindelse med at Haukås-området er et alternativ for ny godsterminal. Nå mobiliserer naboene. – Vi må vise at dette er en meget dårlig løsning for både Åsane og hele byen, sier Jørund Vandvik.

Jørund Vandvik og Grethe Veland Haukås er to av naboene som har engasjert seg sterkt i saken mot å få den nye godsterminalen til Haukås.

– Det er en rekke tunge argumenter som tilsier at det er en veldig dårlig løsning å legge terminalen til Haukås, sier Vandvik.

Befaring på mandag

Veland Haukås forteller at de bestemte seg for å dra i gang en aksjon, da de fikk høre at komité for miljø og byutvikling og komité for finans, kultur og næring skal ut på befaring til de ulike alternative tomtene for ny godsterminal i Bergen på mandag. I Åsane vil politikerne være på plass rundt klokken 12.30, og oppmøtet er ved Haukås gård ved innkjørselen til rettbanen.

– Nå er det viktig at flest mulig stiller, slik at vi tydelig får markert vår motvilje mot å få en godsterminal i nærmiljøet vårt, sier hun.

Vandvik er enig.

– Hvor mange som stiller opp på mandag har betydning. Det viser et bilde av hvor stor motstanden er her i Åsane nord, sier han til Åsane Tidende.

Betydelig økt utslipp

Veland Haukås håper at det blir folksomt på mandag formiddag.

– Vi må stå sammen, og ikke minst vise at motstanden mot godsterminal her ute er stor. Det er viktig at vi er synlige, og at vi roper litt ifra oss, sier hun.

Vandvik poengterer at det er en rekke årsaker til at han og resten av naboene ser på Haukås som en svært dårlig lokasjon for ny godsterminal.

– Hovedtyngden av gods skal ende opp i sentrum eller sør i byen til slutt. Det innebærer at det først skal fraktes nordover med tog, og deretter kjørt med lastebiler enten via Arna eller Bergen. Dette vil føre til at utslipp fra transporten øker med 40 prosent sammenlignet med dagens situasjon, sier han.  

– Raserer to bygder

Hylkjemannen legger til at løsningen som er lagt frem også vil føre til at 45 familier blir tvunget til å forlate hjemmene sine.

– Dette er nok også et minimumstall. Enkelte hus, som mest sannsynlig ikke er talt med, vil bli liggende bare noen få meter fra den nye terminalen, og det vil være en umulig situasjon å skulle bo så tett opptil den, sier han.  

Vandvik påpeker også at godsterminalen vil nærmest rasere de to bygdene Haukås og Hylkje. Han legger til at store områder på Blindheim/Gaupås også vil bli berørt.  

– Tegningen viser at hele området fra Leikvang til bortimot innkjøringen ved Solbakken vil bli flatet ut. Da ender vi opp med et gedigent område som ikke består av stort sett annet enn togspor og omlasting for lastebiler, sier han.

Vandvik legger til at i det samme området har fotballtreningene på «feltet» på Haukås måttet avlyses hvert år i hekkesesongen for viper.

Både Vandvik og Veland Haukås er klare for kamp.

– Nå er det på tide at Åsane sier ifra. Vi oppfordrer alle til å stille opp på mandag formiddag, slik at vi tydelig får vist politikerne hvor sterk motstand det er mot en godsterminal på Haukås, avslutter Jørund Vandvik.

 

 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker