Lokalavis for Åsane og omegn!
  • RASER MOT FORSLAGET: Ekteparet Gudmund og Turid Brurås raser mot forslaget om å legge den nye godsterminalen til Haukås. – Det strider mot all fornuft med tanke på både logistikk og miljø, sier Gudmund Brurås engasjert. (Foto: Thomas Gangstøe)

– Forslaget strider mot all sunn fornuft

Gudmund Brurås har bodd i Steinestøvegen i 63 år. Velger politikerne å etablere godsterminal på Haukås vil Brurås og konen miste hjemmet sitt. – Forslaget strider mot all sunn fornuft, sier han oppgitt.

Gudmund og Turid Brurås var to av dem som stilte opp mandag formiddag, for å vise sin misnøye mot å få en ny godsterminal på Haukås, da politikerne kom på befaring. I dag bor ekteparet i Steinestøvegen, i huset som har vært hjemmet til Gudmund siden han flyttet inn med familien som tiåring i 1953. Nå står de i fare for å miste huset.

– Vi føler oss overkjørt, sier Turid.  

Ektemannen er ikke nådig mot dem som står bak forslaget i fagnotatet til Bergen kommune.

– De som mener at dette er et godt forslag bør søke hjelp fra folk med hvite frakker. Forslaget går imot all fornuft, raser Brurås.

Miljø og logistikk

Haukås-mannen sier videre at det i all hovedsak er på grunn av miljø og logistikk at han ikke kan forstå at noen mener at Haukås er et godt alternativ.

– For det første skal mye av godset som blir fraktet til den nye terminalen videre til søndre bydel med lastebil. En godsterminal i Åsane vil derfor føre til langt mer tungtrafikk enn det vi har per dags dato for frakt av gods i Bergen, sier Brurås.  

Han trekker også frem elvemuslingene, som er en rødlistet art, i Haukåsvassdraget.

– I tillegg har vi behov for grøntarealet i nærområdet vårt til både idrett og andre sosiale aktiviteter, sier Brurås.

– En godsterminal vil gå sterkt utover hele det sosiale miljøet på Haukås, legger konen til. 

Ingen av dem legger skjul på at de synes det er trist, dersom det hele ender med at de må forlate huset sitt i Steinstøvegen.

– Det har tross alt vært i familien i 63 år, og vi håper virkelig at det fortsatt vil være det i flere generasjoner fremover også, avslutter ekteparet Gudmund og Turid Brurås.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker