Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TOGET HAR GÅTT: Stig Morten Frøiland i Åsane Ap mener at det er uaktuelt å legge en godsterminal til Haukås. – Rådal er det alternativet med færrest negative konsekvenser. Jeg føler meg ganske sikker på at toget heldigvis har gått for å bygge terminalen på Haukås, sier han.

– Haukås er uaktuelt

Åsane Ap mener at Rådal-alternativet er det minst dramatiske valget for ny godsterminal. – Haukås er uaktuelt. Det viktigste for oss er å bevare hus og hjem. I tillegg er det unaturlig å legge en terminal der varestrømmen er minst, sier Stig Morten Frøiland.

Bystyrerepresentant Stig Morten Frøiland fra Åsane Ap sier at Rådal-alternativet er det som peker seg ut for en ny godsterminal.

– Det skyldes at det er her den nye terminalen vil få færrest dramatiske konsekvenser for innbyggerne, sier han.

I Åsane Ap er imidlertid Haukås helt uaktuelt.

– For det første vil minst 45 familier måtte flytte fra hjemmene sine, dersom terminalen blir bygget i denne bydelen. Det viktigste for oss er å sikre hus og hjem, og i Rådal er det ingen boliger som blir direkte berørt, sier han.

Skal ut av sentrum

Ap-politikeren sier videre at det er bred politisk enighet om at godsterminalen må ut av Bergen sentrum.

– Byluften blir stadig verre, og samtidig øker godstrafikken. Denne utfordringen blir ikke løst ved å legge en ny terminal til Åsane, da den store hovedtyngden av varestrømmen går til Bergen sør, sier Frøiland.

Han sier videre at dersom godsterminalen blir etablert på Haukås vil tungtrafikken øke med opp mot 40 prosent gjennom Sandviken og Bergen sentrum.

– Det er ikke dette vi ønsker å oppnå ved å flytte terminalen ut av sentrum. For oss i Åsane Ap er det fullstendig unaturlig å legge en ny godsterminal, som skal serve hele Bergen i de neste 50 til 70 årene, der transporten er minst, poengterer han.   

Frøiland trekker også frem våtmarksområdet med de rødlistede elvemuslingene i Haukåsvassdraget.

– Det er ikke lenge siden Ikea ble bygget på et annet våtmarksområde i bydelen. Da ble det brukt som et argument at Haukås-myrene skulle bli vernet. Vi kan ikke godta at dette blir glemt, og at det blir bygget en godsterminal i området der den truede ferskvannsmuslingen lever, sier han.

– Åsane står på vent

Bystyrerepresentanten legger til at bydelen står på vent for tiden.

– 70 prosent av innbyggerne må ut av Åsane for å gå på jobb. Vi trenger infrastruktur, men ikke godsterminal. Nyborgtunnelen har nå blitt flyttet enda lenger ut i Nasjonal transportplan, fordi Bergen kommune ikke har utført det nødvendige reguleringsarbeidet, sier han.

Han er skuffet over at det forrige byrådet ikke startet opp denne prosessen i det hele tatt.

– Vårt byråd kommer til å ta tak i dette, lover Ap-politikeren.

Frøiland sier at Statens vegvesen sier nei til all utbygging før en ny veiløsning er på plass.

– Alle de planlagte boligene står derfor på vent. Dette er også årsaken til at vi ennå ikke kan bygge Leikvang ungdomsskole. Nå er det på tide å prioritere Åsane bydel, og en godsterminal passer overhodet ikke inn i et nærmiljø med både barnehager, skole og idrettsanlegg, sier han.

Mye skog igjen

Bystyrerepresentanten gjentar at Rådal er det beste alternativet for ny godsterminal i Bergen. Han forstår samtidig at fanabuen vil beholde det vakre rekreasjonsområdet sitt i Hordnesskogen.

– Det er likevel viktig å påpeke at det ikke er mer enn 30 prosent av skogen som vil forsvinne om vi bygger en terminal i dette området, sier han.

Frøiland legger til at KVU-rapporten til jernbaneverket er en overordnet mulighetsstudie.

– Det vil derfor være mulig å flytte en eventuell terminal i Rådal litt mer mot nord/sør, og dette vil føre til at friluftsarealene blir enda mindre berørt enn det som er beskrevet i rapporten, sier han.

Politikeren mener også at inngangen til skogen kan legges til motsatt side av der den er i dag, slik at turgåerne merker minst mulig til godstrafikken.

– Uansett vil det være mye skog igjen, understreker han.

Han legger til at dette er en høringsrunde, og det er staten som vil avgjøre plasseringen.

– I debatten har det på nytt blitt fremmet forslag om fjellhall, men dette blir avvist av jernbaneverket. Dette må samferdselsdepartementet vurdere om det bør utredes mer, sier Frøiland.

Åsane Ap-politikeren trekker frem at det blir stadig flere innbyggere i Bergen.

– Vi trenger gode løsninger for gods. Rådal er uten tvil det alternativet med minst negative konsekvenser, slik vi ser det i Åsane Ap, avslutter Stig Morten Frøiland.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker