Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KAMP MOT NEDLEGGELSE: Foreldre opplever at gode og konstruktive argumenter mot å legge ned ungdomstrinnet på Eidsvåg avfeies fullstendig.

Opprør mot skolenedleggelse

Torsdag 16. Juni vedtok bystyret å legge ned ungdomstrinnet ved Eidsvåg, og i den forbindelse ble det fremmet en lovlighetskontroll rundt prosessen før vedtak.

Det er bystyrerepresentantene Sofie Marhaug (Rødt), Hilde Maria Boberg Andresen (SV) og Ingrid Randsdatter Fjellberg (MDG) som står bak denne lovlighetskontrollen.
– Vi mener det er negativt å bryte opp et godt faglig og sosialt miljø på Eidsvåg skole, i tillegg til at det strider med både nærskoleprinsipper og politikeres lovord om ”gåbyen Bergen”, sier Marhaug, som alt i alt mener at vedtaket stikker kjepper i hjulene for et velfungerende lokalmiljø.

Midlertidig nedleggelse

De tre partiene mener at byrådet har opptrådt udemokratisk ved å forskuttere behandling av skolebruksplanen.
– Bystyredirektøren og forretningsutvalget innstilte på at bystyret – byens øverste folkevalgte organ – skulle behandle initiativet i juni sammen med skolebruksplanen.
Likevel vedtok byrådet å legge ned ungdomstrinnene midlertidig allerede i mars, forklarer Marhaug, og presiserer at byrådet da var velvitende om at et var blitt levert inn et innbyggerinitiativ mot en slik endring.
– Dette initiativet hadde hele 598 godkjente underskrifter, legger hun til.

Føler seg avfeid

Marhaug forteller at de har vært i kontakt med frustrerte foreldre.
– De vi har snakket med opplever at politikere og byråkrater bestemte seg allerede før forslagene ble sendt ut på høring, og at gode og konstruktive argumenter mot å legge ned ungdomstrinnet på Eidsvåg avfeies fullstendig, konstaterer hun.
– Hva skjer videre nå?
– Vi håper på at vi får medhold i klagen vår, og at saken må omgjøres eller behandles på nytt, svarer Marhaug, som står fast på at innbyggerinitiativ av denne typen fortjener en grundig og demokratisk behandling av byens politikere.

 

Av

Kristine Rande

kristine@aasanetidende.no

Relaterte saker