Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FOR TRANGT: – Her er det utrolig trangt, og det har vært påpekt flere ganger, sier Åse Simonsen. Hun tror problemet kunne ha blitt midlertidig løst ved å legge på litt grus eller asfalt.

     

  • Med på befaringen var arealplanlegger i Bergen kommune, Geir Bartz-Johannessen, Åse Simonsen fra syklistenes landsforening, Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune og Geir Iden fra Bergen Cykleklubb

Kampen om bedre sykkelveier i Åsane

– Vi i syklistenes landsforening har lenge påpekt dårlige sykkelveier i Åsane, og fremtidige planer for forbedring ligger veldig langt frem i tid, sier Åse Simonsen fra syklistenes landsforening.

Nylig ble det lagt opp en sykkelbefaring gjennom Åsane for å sette fokus på hva som må gjøres for å forbedre sykkelveiene. Med på befaringen var arealplanlegger i Bergen kommune, Geir Bartz-Johannessen, Åse Simonsen fra syklistenes landsforening, Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune og Geir Iden fra Bergen Cykleklubb.

Raske løsninger

– Vi ser at det er ønsker om et etablert sammenhengende sykkelveinett slik at det blir mulig å sykle internt i bydelene, sier Bartz-Johannessen, som medgir at det foreligger påbegynte planer for fem strekninger i Åsane.
Simonsen mener det vil være mulig å løse enkelte av problemene med såkalte raske løsninger.
– Man kan for eksempel bruke noe midler på å fjerne humper, nevner hun som eksempel.
Bartz-Johannessen opplyser at Statens Vegvesen har hatt inspeksjon for å registrere feil og mangler langs sykkelveiene.
– Noe av dette vil nok ordnes opp i snarlig, konstaterer han.

Midlertidig løsning

Simonsen gjentar at poenget med denne befaringen er å vise noen av utfordringene som finner sted langs veiene.
– Noen av konfliktene kunne kanskje ha blitt løst ved å male opp hvite striper som skillelinjer i veien, mener hun, og viser til irritasjon fra bilister.
– Man merker jo at bilistene er misfornøyde med sykling i veibanen, og man må være forsiktig skal man sykle i veien.
Simonsen tar Åsane Tidende med til veiskulderen mellom Rema 1000 og avkjørselen til motorveien i Eidsvåg, slik at vi får et innblikk i et av problemområdene.
– Her er det utrolig trangt, og det har vært påpekt flere ganger, forteller Simonsen, og viser til den smale veien.
– Jeg tror at dette problemet kunne ha blitt midlertidig løst ved å legge på litt grus og asfalt, mener hun.

Les en større sak i vår e-avis eller papirutgaven av Åsane Tidende. 

Av

Kristine Rande

kristine@aasanetidende.no

Relaterte saker